8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Erasmus+ Edukacja szkolna: Akcja 1 – Projekty mobilności kadry

W ramach naboru wniosków można uzyskać granty na organizację wyjazdów nauczycieli i kadry edukacyjnej na obserwację pracy, nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach – w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania kosztów jednostkowych lub kosztów rzeczywistych zostały wskazane w Przewodniku po programie Erasmus+ 2024.
Czas trwania projektu:
– projekty krótkoterminowe: 6-18 miesięcy;
– projekty akredytowane: 15-24 miesiące.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Procedura składania wniosku:
1. Rejestracja w systemie EU_LOGIN.
2. Rejestracja w rejestrze organizacji ORS – Organisation Registration System. Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji (OID – Organisation ID). Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.
Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku znajdują się TUTAJ.
Kto może złożyć wniosek ?
1. Szkoły zapewniające kształcenie ogólne na poziomie przedszkolnym, podstawowym lub średnim.
2. Lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje pełniące rolę w dziedzinie edukacji szkolnej.
Organizacja wysyłająca (aplikująca): szkoła, która rekrutuje uczestników.
Organizacja goszcząca: szkoła lub organizacja publiczna/prywatna działająca w sektorze rynku pracy lub edukacji, szkoleń i młodzieży, np.:
– publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa;
– instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym;
– izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła;
– instytuty badawcze;
– fundacje;
– placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne;
– organizacje non-profit, stowarzyszenia, NGO-sy,;
– instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego;
– organizacje prowadzące szkolenia i kursy.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Wyjazdy nauczycieli i kadry edukacyjnej na obserwację pracy, nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach – w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą.
Działania możliwe do realizacji:
1. Obserwacja pracy (trwająca od 2 do 60 dni).
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (trwające od 2 do 365 dni).
3. Kursy i szkolenia (trwające od 2 do 30 dni, opłaty za udział w kursach są ograniczone do 10 dni na uczestnika).
Mobilność fizyczną można łączyć z działaniami wirtualnymi.
Rodzaje projektów możliwych do realizacji:
projekty krótkoterminowe: wnioski składane jednorazowo, czas trwania: 6-18 miesięcy;
projekty akredytowane: przeznaczone tylko i wyłącznie dla organizacji zainteresowanych regularnym organizowaniem działań w zakresie mobilności, które uzyskały akredytację w programie Erasmus+, czas trwania: 15-24 miesiące.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Grupa docelowa projektów:
1. Nauczyciele, członkowie kadry kierowniczej szkoły oraz wszyscy inni eksperci i pracownicy sektora edukacji szkolnej, którzy nie są nauczycielami.
2. Uprawnieni pracownicy, którzy nie są nauczycielami, tj. kadra pracująca w edukacji szkolnej – w szkołach (np. asystenci nauczycieli, doradcy pedagogiczni, psychologowie itp.) albo w innych organizacjach zajmujących się edukacją szkolną (np. wizytatorzy szkolni, doradcy, koordynatorzy polityki odpowiedzialni za edukację szkolną itp.).
Uczestnicy projektu muszą być zatrudnieni w organizacji wysyłającej lub muszą regularnie współpracować z organizacją wysyłającą, tak aby pomóc w prowadzeniu jej głównej działalności (np. jako zewnętrzne i wewnętrzne osoby prowadzące szkolenia w miejscu pracy, eksperci lub wolontariusze).
Kraje uczestniczące w programie:
– 27 krajów członkowskich UE;
– kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej;
– kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia;
– kraje partnerskie.
Termin składania wniosków: 
20 lutego 2024, do godz. 12:00
Źródło / Więcej informacji:
Opis naboru wniosków na stronie FRSE
Kontakt

Temat: GRANTY NA WYJAZDY NAUCZYCIELI I KADRY EDUKACYJNEJ
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Instytucja państwowa
  • Gmina
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze