6,4 C
Warszawa
sobota, 2 marca, 2024

Erasmus+ Edukacja dorosłych: Akcja 1 – Projekty mobilności kadry

Program przewiduje dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia osób dorosłych w celu obserwacji pracy, nauczania w partnerskiej organizacji lub uczestnictwa w kursach i szkoleniach. Uprawnieni uczestnicy to nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia oraz wszyscy inni eksperci i pracownicy sektora kształcenia dorosłych, którzy nie są nauczycielami (np. kadra zarządzająca, doradcy, koordynatorzy polityki odpowiedzialni za kształcenie dorosłych).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania kosztów jednostkowych lub kosztów rzeczywistych wskazane w Przewodniku po programie Erasmus+ 2024.
Czas trwania projektu:
– projekty krótkoterminowe: 6-18 miesięcy;
– projekty akredytowane: 15-24 miesiące.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Procedura składania wniosku:
1. Rejestracja w systemie EU_LOGIN.
2. Rejestracja w rejestrze organizacji ORS – Organisation Registration System. Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji (OID – Organisation ID). Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.
Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku znajdują się TUTAJ.
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje zapewniające formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie dorosłych. 2. Lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje odgrywające pewną rolę w dziedzinie kształcenia dorosłych.
3. Organizacje związane z rynkiem pracy, z obszarem edukacji i szkoleń:
– publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
– instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym,
– izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła,
– fundacje, stowarzyszenia,
– instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety III wieku,
– uniwersytety ludowe i otwarte,
– ośrodki pomocy społecznej,
– urzędy pracy,
– organizacje kulturalne, biblioteki, muzea,
– instytuty badawcze,
– placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne,
– organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje,
– instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.
W każdym projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje:
– organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie;
– organizacja/e goszcząca – zapewnia program szkolenia.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Obserwacja pracy (trwająca od 2 do 60 dni).
2. Wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe (trwające od 2 do 365 dni).
3. Kursy i szkolenia (trwające od 2 do 30 dni; opłaty za udział w kursach są ograniczone do łącznie 10 dni na uczestnika).
Uprawnieni uczestnicy to nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia oraz wszyscy inni eksperci i pracownicy sektora kształcenia dorosłych, którzy nie są nauczycielami (np. kadra zarządzająca, doradcy, koordynatorzy polityki odpowiedzialni za kształcenie dorosłych).
Uczestnicy muszą być zatrudnieni w organizacji wysyłającej lub muszą regularnie współpracować z organizacją wysyłającą, aby pomóc w prowadzeniu jej głównej działalności (np. jako zewnętrzne i wewnętrzne osoby prowadzące szkolenia w miejscu pracy, eksperci lub wolontariusze).
Mobilność fizyczną można łączyć z działaniami wirtualnymi.
Rodzaje projektów możliwych do realizacji:
projekty krótkoterminowe: wnioski składane jednorazowo, czas trwania: 6-18 miesięcy;
projekty akredytowane: przeznaczone tylko i wyłącznie dla organizacji zainteresowanych regularnym organizowaniem działań w zakresie mobilności, które uzyskały akredytację w programie Erasmus+, czas trwania: 15-24 miesiące.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem Programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem Programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Kraje uczestniczące w programie:
– 27 krajów członkowskich UE;
– kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej;
– kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia;
– kraje partnerskie.
Termin składania wniosków: 
20 lutego 2024, do godz. 12:00
Źródło / Więcej informacji:
Opis programu na stronie FRSE
Kontakt

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze