8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Granty na pogłębienie wiedzy o USA – festiwale

Program przewiduje granty na projekty dotyczące pogłębienia wiedzy o Stanach Zjednoczonych w Polsce poprzez organizację festiwali, w tym festiwali filmowych, muzycznych, naukowych i kulturalnych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
35.000 USD.
Wysokość wsparcia:
100%, 2.500 – 10.000 USD.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
maks. 12 miesięcy.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Zarejestrowane publiczne lub prywatne organizacje non-profit.
2. Publiczne lub prywatne instytucje edukacyjne non-profit.
3. Publiczne lub prywatne instytucje kultury non-profit.
4. Osoby fizyczne (obywatele polscy).
Organizacje lub obywatele Stanów Zjednoczonych oraz krajów trzecich nie kwalifikują się do otrzymania dotacji w ramach tego programu, chyba że działają we współpracy z obywatelem Polski lub polską organizacją pozarządową.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące pogłębienia wiedzy o Stanach Zjednoczonych w Polsce poprzez organizację festiwali, w tym festiwali filmowych, muzycznych, naukowych i kulturalnych.
Realizowane projekty mają przyczyniać się do realizacji priorytetów w partnerstwie amerykańsko-polskim, w tym m.in.
– promowania innowacji gospodarczych, społecznych i naukowych;
– wzmacniania praktyk demokratycznych, zaangażowania obywatelskiego i tolerancji;
– promowania równości płci;
– budowania więzi z liderami nowej generacji i influencerami społecznościowymi.
Każdy projekt powinien spełniać następujące cele:
1. Ułatwiać trwałe kontakty między amerykańskimi artystami, wykonawcami lub ekspertami a polską publicznością.
2. Promować amerykańskich artystów, wykonawców, ekspertów lub dzieł kultury (filmów, spektakli teatralnych, literatury, muzyki itp.) wśród polskiej publiczności poprzez festiwale odbywające się w Polsce.
3. Zwiększać zrozumienie przez uczestników programu dla amerykańskiej kultury, społeczeństwa lub wiedzy, w tym bogatej różnorodności amerykańskich doświadczeń.
Preferowane są projekty, które:
1. Ustalają priorytety i maksymalizują wpływ na publiczność, jednocześnie ograniczając koszty ogólne, sprzęt i inne wydatki oraz które nie wspierają bezpośrednio uczestników programu.
2. Wspierają interaktywne zaangażowanie publiczności z amerykańskimi artystami, wykonawcami, ekspertami lub dziełami.
Realizacja projektu może przybrać formę zaangażowania osobistego, wirtualnego lub hybrydowego.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorami programu są: Ambasada USA w Warszawie oraz Konsulat Generalny USA w Krakowie, Sekcja Dyplomacji Publicznej (PD Polska).
Cel: pogłębienie zrozumienia USA poprzez zaangażowanie amerykańskich ekspertów, artystów, wykonawców lub dzieł kultury na festiwalach w Polsce.
Koszty kwalifikowalne to m.in.:
1. Nabycie praw do wyświetlania lub wykonywania amerykańskich filmów, sztuk teatralnych, muzyki lub innych dzieł sztuki.
2. Tłumaczenia napisów do filmów amerykańskich.
3. Koszty związane z udziałem amerykańskich artystów, wykonawców, krytyków lub ekspertów w wystąpieniach, wykładach, warsztatach, kursach mistrzowskich, itp.
Wnioski należy składać w języku angielskim.
Termin składania wniosków: 
1 marca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie Ambasady i Konsulatu Generalnego USA w Warszawie
Kontakt

Temat: GRANTY NA PROMOCJĘ WIEDZY O USA POPRZEZ ORGANIZACJĘ FESTIWALI
Wysokość wsparcia: 100%, 2.500 – 10.000 USD.
Budżet naboru wniosków: 35.000 USD.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Tak
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • Gmina
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
 • Przedszkole
 • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze