8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

KPO B2.2.2: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne – część B wsparcie inwestycyjne

Program umożliwia dofinansowanie demonstracyjnych projektów inwestycyjnych mających na celu rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne. Granty można uzyskać na projekty obejmujące m.in.:
– koszty budowy, rozbudowy, zakupu i instalacji stabilnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
– magazyny energii elektrycznej lub cieplnej,
– lokalne sieci elektroenergetyczne,
– systemy wspomagające zarządzanie energią,
– działania związane z komunikacją, informacją i propagowaniem efektów projektu,
– wydatki związane z dokumentacją i szczegółowymi analizami czy przebudowę lokalnych sieci dystrybucyjnych oraz zakup i montaż urządzeń umożliwiających zwiększenie poziomu autokonsumpcji energii.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA/REFUNDACJA
Zaliczka jest  przekazywana w transzach. Transza zaliczki nie może przekroczyć 30% ogólnej wartości wsparcia, z zastrzeżeniem, że pierwsza zaliczka nie może przekroczyć 15% ogólnej wartości wsparcia.
W celu otrzymania kolejnej transzy zaliczki beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia co najmniej 70% poprzednio otrzymanej transzy.
Maksymalna wartość zaliczki = 95% wsparcia wyliczanego na podstawie wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich.
Minimalna wartość wsparcia na zasadzie refundacji = 5%.
Budżet naboru wniosków:
241.206.896 zł.
Wysokość wsparcia:
do 90%, min. 1.000.000 – maks. 50.000.000 zł.
Wkład własny:
min. 10%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Podmiot reprezentujący wybrany klaster energii i jednocześnie będący jego członkiem lub koordynatorem, (klaster energii reprezentowany przez Podmiot wnioskujący i ubiegający się o objęcie wsparciem musi posiadać cywilnoprawne porozumienie (zwane dalej „porozumieniem klastra”), zawarte zgodnie z przepisami Ustawy OZE).
2. Spółdzielnie energetyczne.
3. Obywatelska społeczność energetyczna prowadząca działalność wyłącznie w zakresie odnawialnych źródeł energii, zwana dalej „obywatelską społecznością energetyczną OZE”.
Projekty realizowane w ramach klastra energii mogą być wdrażane w formule partnerskiej, przy czym jako partnerów określa się członków klastra energii lub koordynatora klastra energii. 
Na co można uzyskać wsparcie ?
Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.
Projekty obejmujące m.in.:
– koszty budowy, rozbudowy, zakupu i instalacji stabilnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
– magazyny energii elektrycznej lub cieplnej,
– lokalne sieci elektroenergetyczne,
– systemy wspomagające zarządzanie energią,
– działania związane z komunikacją, informacją i propagowaniem efektów projektu,
– wydatki związane z dokumentacją i szczegółowymi analizami czy przebudowę lokalnych sieci dystrybucyjnych oraz zakup i montaż urządzeń umożliwiających zwiększenie poziomu autokonsumpcji energii.
Działania inwestycyjne kwalifikujące się do wsparcia wyłącznie na obszarach, na których występuje duża koncentracja prosumenckich instalacji OZE (powyżej 500 instalacji na obszarze działania danej społeczności energetycznej).
Przewiduje się finansowanie następujących typów działań, pod warunkiem, że stanowią integralną części koncepcji rozwoju danej społeczności energetycznej:
– przebudowa lokalnych sieci dystrybucyjnych w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Power Grids), ukierunkowana na przeciwdziałanie zakłóceń pracy sieci z dużym udziałem rozproszonych prosumenckich OZE. Z tego rodzaju wsparcia mogą korzystać wyłącznie OSDp oraz OSDn, które posiadają koncesję na dystrybucję energii elektrycznej;
– zakup i montaż urządzeń umożliwiających zwiększenie poziomu autokonsumpcji energii wyprodukowanej w prosumenckich OZE, ukierunkowane na równoważenie dostaw energii elektrycznej z OZE z zapotrzebowaniem na tę energię oraz przeciwdziałanie zakłóceniom pracy sieci energetycznych, poprzez możliwość magazynowania nadwyżek energii eklektycznej z instalacji OZE w bateriach urządzeń lub magazynach energii, w tym:
a. ogólnodostępne publiczne punkty ładowania;
b. rozwój elektrycznego transportu publicznego (np. elektryczne gimbusy, elektryczne pojazdy obsługujące turystów, systemy wypożyczania rowerów elektrycznych);
c. gruntowe pompy ciepła sprzężone z istniejącymi instalacjami PV;
d. pompy ciepła powietrze-woda sprzężone z istniejącymi instalacjami PV;
e. pompy ciepła powietrze-powietrze sprzężone z istniejącymi instalacjami PV;
f. inne rozwiązania ukierunkowane na równoważenie dostaw energii elektrycznej z OZE z zapotrzebowaniem na tę energię oraz przeciwdziałanie zakłóceniom pracy sieci energetycznych, poprzez możliwość magazynowania nadwyżek energii elektrycznej z instalacji OZE.
Wydatki te mogą stanowić maks. 50% udziału w ogólnych wydatkach kwalifikowalnych bezpośrednich projektu.
Koszty pośrednie są rozliczane w formie ryczałtu w wysokości 1% faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem naboru wniosków jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).
Nabór wniosków jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Cel: rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne.
Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest dołączenie do wniosku koncepcji rozwoju klastra energii lub spółdzielni energetycznej lub obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.
Termin składania wniosków: 
29 lutego 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie MRiT
Strona dotycząca społeczności energetycznych na portalu gov.pl
Kontakt:


Temat: ROZWÓJ OZE NA POZIOMIE LOKALNYM
Wysokość wsparcia: do 90%, min. 1.000.000 - maks. 50.000.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 241.206.896 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze