8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

FENG 1.1 – Ścieżka SMART: projekty realizowane w konsorcjach

Program przewiduje wsparcie projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA WARUNKOWA (moduł „Wdrożenie innowacji”)
DOTACJA (pozostałe moduły)
Budżet naboru wniosków:
1.335 000.000 zł, w tym:
– 667.500.000 zł na projekty realizowane przez konsorcja z udziałem dużego przedsiębiorcy;
– 667.500.000 zł na projekty realizowane przez konsorcja bez udziału dużego przedsiębiorcy.
Wysokość wsparcia:
Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania – np. na prace B+R można otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%.
Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże firmy.
Wysokość dofinansowania w ramach modułu B+R: 25-80%.
Maksymalne wartości oraz poziom dofinansowania projektu uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej dostępnego w ramach modułów.
Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w module B+R:
1.000.000 PLN (w przypadku konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo);
2.000.000 PLN (w przypadku konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo).
Dofinansowanie jest udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis dla lidera konsorcjum. Członkowie konsorcjum otrzymują finansowanie wyłącznie w formie pomocy de minimis, a organizacje badawcze w ramach swojej działalności niegospodarczej uzyskują wsparcie bez pomocy publicznej.
Na realizację modułu wdrożenia innowacji jest udzielana dotacja warunkowa.
Wkład własny:
od 20%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (NCBR)
Kto może złożyć wniosek ?
Konsorcja, w których skład obligatoryjnie musi wchodzić przedsiębiorca będący liderem konsorcjum. Organizacje badawcze i organizacje pozarządowe pełnić wyłącznie rolę konsorcjantów.
W skład konsorcjów mogą wchodzić:
– duże przedsiębiorstwa
lub
-duże przedsiębiorstwa i MŚP
lub
– duże przedsiębiorstwa i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe
lub 
– MŚP i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe
lub
– duże przedsiębiorstwa i MŚP oraz organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe.
Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), aby uzyskać wsparcie, muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej. Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.
Moduły fakultatywne:
1. Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
2. Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
3. Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
4. Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
5. Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
6. Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
7. Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).
Realizacja modułów:
– moduł B+R jest obligatoryjny dla konsorcjum, w którego skład wchodzi duży przedsiębiorca,
– moduł B+R lub wdrożenie innowacji jest obligatoryjny dla konsorcjum, w którego skład nie wchodzi duże przedsiębiorstwo.
Pozostałe z modułów mogą być realizowane w zależności od potrzeb projektu.
Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
Informacje dodatkowe:
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27.
FENG stanowi kontynuację Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, ale cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie lub w organizacji.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Projekty konsorcjów MŚP z dużymi firmami oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO) należy składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
Termin składania wniosków: 
8 marca 2024, do godz. 16:00
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie NCBR
Kontakt:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
T: 22 39 07 170, 22 39 07 191
email:

Temat: GRANTY NA PROJEKTY KONSORCJÓW
Wysokość wsparcia: Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania – np. na prace B+R można otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%. Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże firmy. Wysokość dofinansowania w ramach modułu B+R: 25-80%. Maksymalne wartości oraz poziom dofinansowania projektu uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej dostępnego w ramach modułów. Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w module B+R: - 1.000.000 PLN (w przypadku konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo); - 2.000.000 PLN (w przypadku konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo). Dofinansowanie jest udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis dla lidera konsorcjum. Członkowie konsorcjum otrzymują finansowanie wyłącznie w formie pomocy de minimis, a organizacje badawcze w ramach swojej działalności niegospodarczej uzyskują wsparcie bez pomocy publicznej. Na realizację modułu wdrożenia innowacji jest udzielana dotacja warunkowa.
Budżet naboru wniosków: 1.335 000.000 zł
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • MŚP
  • Duża firma
  • NGO
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze