8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

FENX 2.1: Infrastruktura ciepłownicza

W ramach naboru wniosków można uzyskać wsparcie projektów, dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Budżet naboru wniosków:
100.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 79,71%.
Wkład własny:
min. 20,29%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Przedsiębiorcy.
2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.
3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.
4. Spółdzielnie mieszkaniowe.
5. Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym:
– budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców),
– modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodniczej,
– budowy i przebudowy: komór ciepłowniczych, przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.
Wsparcie dedykowane jest dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w systemach ciepłowniczych o mocy zamówionej powyżej 5 MW.
Możliwe jest sfinansowanie w projekcie wydatków na działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz/albo na współpracę, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych, pod warunkiem, że będzie to bezpośrednio związane z realizowanym projektem.
Informacje dodatkowe:  
Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
Koszty pośrednie: stawka ryczałtowa w wysokości do 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu.
Budowa magazynów energii jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach projektu.
Do wniosku należy dołączyć:
– oświadczenie o rozpoczęciu przez siebie lub podmiot dostarczający energię cieplną prac mających na celu osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w ciągu 3 lat od rozpoczęcia prac objętych wnioskiem o dofinansowanie;
– wiarygodny plan osiągnięcia statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w okresie, o którym mowa powyżej.
Termin składania wniosków: 
29 marca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Kontakt:


Temat: DOTACJE NA INFRASTRUKTURĘ CIEPŁOWNICZĄ
Wysokość wsparcia: maks. 79,71%.
Budżet naboru wniosków: 100.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
  • Tak
Wnioskodawca:
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina
  • Spółdzielnia / wspólnota mieszkaniowa
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze