30.6 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Ruszył nabór wniosków dla średnich miast. Do wzięcia są duże pieniądze na rozwój

139 miast w Polsce zawalczy o 1,424 mld zł z Funduszy Szwajcarskich na swoje projekty. Program jest finansowany w ramach drugiej edycji Funduszy Szwajcarskich dla Polski i realizowany we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Operatorem programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem programu jest wsparcie miast, które są zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Są to miasta, w których np. w wyniku transformacji ustrojowej, upadły duże państwowe przedsiębiorstwa, pojawiły się wyzwania związane z odpływem ludności do największych miast, niską dzietnością, czy zanieczyszczeniem powietrza.

„Zachęcamy miasta średniej wielkości do skorzystania z tej unikalnej możliwości rozwojowej i inwestycyjnej. Tutaj na miejscu wiecie najlepiej, gdzie należy zainwestować środki, aby jakość życia w Waszych miastach była jak najlepsza” – mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej w Kraśniku.

„Program Rozwoju Miast ze szwajcarskim wkładem w wysokości ponad 278 mln franków szwajcarskich jest fundamentem nowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mającego na celu zmniejszenie różnic społecznych i gospodarczych, promowanie współpracy dwustronnej i wzmocnienie wymiany wiedzy” – powiedział Ambasador Szwajcarii w Polsce Fabrice Filliez.

Kompleksowe projekty

Środki z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast to pieniądze m.in. na:
– finansowanie dla mikro-, małych i średnich firm;
– edukację zawodową;
– efektywność energetyczną i energię odnawialną;
– transport publiczny;
– gospodarkę wodno-ściekową, np. rozwój sieci kanalizacji;
– ochronę przyrody, np. tereny zielone w mieście, parki, edukację ekologiczną, zbieranie deszczówki;
– zarządzanie odpadami;
– inwestycje w zdrowie, np. w przychodnie i szpitale;
– rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czyli np. dla organizacji pozarządowych.

Chodzi o duże projekty, o wartości pomiędzy 44 a 80 mln zł, które wpisują się strategie rozwoju miasta. Ważne, aby przygotowane inicjatywy miały charakter kompleksowy – były inwestycjami zarówno infrastrukturalnymi, jak i społecznymi, które zaangażują mieszkańców i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Jak będzie wyglądał nabór?

Miasta mogą liczyć nawet na dofinansowanie w wysokości 100 proc. wydatków. Finalnie, na wysokość wsparcia w każdym przypadku będą miały wpływ przepisy o pomocy publicznej.

Nabór będzie dwuetapowy. Miasta mają prawie 10 miesięcy (do 16 grudnia 2024 r.) na złożenie wstępnych propozycji projektów, a później, po wyborze finalistów, 5 miesięcy na ostateczne przygotowanie swoich przedsięwzięć.

Miastom w przygotowaniu i realizacji projektów pomogą eksperci ze Związku Miast Polskich i ze Szwajcarii. Ostatecznie na dofinansowanie może liczyć kilkanaście miast.

Wszystkie informacje i dokumenty dostępne są na stronie www.programszwajcarski.gov.pl

Wsparcie poparte badaniami

Polska Akademia Nauk (PAN) przeprowadziła badania, stworzyła, a następnie zaktualizowała w 2019 r. listę średnich miast, które są zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

Wyniki analiz PAN zostały uwzględnione w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku. Uznano, że te miasta wymagają kompleksowego wsparcia. W praktyce oznacza to, że będą otrzymywać finansowanie z różnych źródeł.

Jednym z takich źródeł są właśnie Fundusze Szwajcarskie dla Polski, z których zdecydowana większość trafi właśnie na rozwój średnich miast.

O Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy

Nabór dla miast jest pierwszym w ramach drugiej edycji Funduszy Szwajcarskich dla Polski (formalnie: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy). To pieniądze na zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych w UE.

Polska jest największym beneficjentem drugiej edycji (dla 13 krajów przeznaczono 1,3 mld franków szwajcarskich).

Szwajcaria przyznała Polsce 320,1 mln franków szwajcarskich na Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Do tej puli należy doliczyć również wkład krajowy, co daje w sumie kwotę 375,458 mln franków szwajcarskich.

Podział tych funduszy przedstawia się następująco:

Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast – 327,882 mln franków szwajcarskich (278,7 mln wkładu Szwajcarii i 49,182 mln wkładu Polski);

Program Badania Naukowe i Innowacje – 41,176 mln franków szwajcarskich (35 mln wkładu Szwajcarii i 6,176 mln wkładu Polski);

Pomoc Techniczna (w tym Fundusz Przygotowawczy) – 6,4 mln franków szwajcarskich.

Wdrażanie (kwalifikowalność wydatków) drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się w grudniu 2029 r.


SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI