EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Stypendia Pomostowe

stypendia dla zdolnych maturzystów
Stypendia oferowane w ramach programu są przeznaczone dla maturzystów mieszkających na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w roku ogłoszenia naboru. Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, od października do lipca.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 5.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku ogłoszenia naboru i:
– zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
– zostanie przyjęty w najbliższym roku akademickim na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
– mieszka na wsi lub w mieście do 20.000 mieszkańców;
– pochodzi z niezamożnej rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto;
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
– pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
– jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
– jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
– ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Nauka na I roku studiów wyższych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, od października do lipca.
Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na dalsze lata nauki (II-IV rok studiów).
Termin składania wniosków:
1 lipca – 14 sierpnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-rusza-nowa-edycja/#post-10530
Kontakt:  
https://www.stypendia-pomostowe.pl/kontakt/

Ważne stypendia dla zdolnych maturzystów
Wysokość wsparcia 5.000 zł, 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium