EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Stypendia Pomostowe

STYPENDIA DLA ZDOLNYCH MATURZYSTÓW
Stypendia oferowane w ramach programu są przeznaczone dla maturzystów mieszkających na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców. Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7.000 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 7.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Maturzysta, który ukończył szkołę średnią w roku ogłoszenia naboru i:
– zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
– został przyjęty w najbliższym roku akademickim na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
– mieszka na wsi lub w mieście do 20.000 mieszkańców;
– pochodzi z niezamożnej rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto;
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
– pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
– jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
– jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
– ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Nauka na I roku studiów wyższych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7.000 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy roku akademickiego.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.
Termin składania wniosków:
1 lipca – 16 sierpnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-2021/
Kontakt:  
https://www.stypendia-pomostowe.pl/kontakt/

Ważne STYPENDIA DLA ZDOLNYCH MATURZYSTÓW
Wysokość wsparcia 7.000 zł, 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}