20 C
Warszawa
czwartek, 30 maja, 2024

FENX.01.04: Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze odpadów

W ramach naboru wniosków można otrzymać dotacje na działania edukacyjno-informacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami oraz przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dofinansowanie jest przyznawane projektom, w których większość zadań projektowych ma zasięg ponadregionalny (minimum 3 regiony NUTS2).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA / REFUNDACJA
Budżet naboru wniosków:
20.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 85%, od 500.000 do 3.000.000 zł.
Wkład własny:
min. 15%.
Czas trwania projektu:
1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2029.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Instytuty badawcze.
2. Jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz.
3. Polska Akademia Nauk.
4. Instytuty naukowe PAN.
5. Polska Akademia Umiejętności.
6. Uczelnie wyższe.
7. Pozarządowe organizacje ekologiczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działania edukacyjno-informacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami oraz przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Projekty muszą dotyczyć:
– propagowania prośrodowiskowych wzorców konsumpcji,
– zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponownego użycia i naprawy przedmiotów,
– selektywnego zbierania odpadów,
– prowadzenia wszelkich działań w gospodarce odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
Dofinansowanie jest przyznawane projektom, w których większość zadań projektowych ma zasięg ponadregionalny (minimum 3 regiony NUTS2).
Informacje dodatkowe:  
Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
Realizacja projektu nie może prowadzić do osiągnięcia zysku.
Koszty pośrednie mogą stanowić maks. 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu.
Termin składania wniosków: 
28 czerwca 2024, do godz. 15:30
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Kontakt:


Temat: GRANTY NA DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W OBSZARZE ODPADÓW
Wysokość wsparcia: maks. 85%, od 500.000 do 3.000.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 20.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze