20 C
Warszawa
czwartek, 30 maja, 2024

Inkubator wniosków LIFE. Ruszył tegoroczny nabór wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął nabór do Inkubatora wniosków LIFE. Inkubator przewiduje bezzwrotny grant na finansowanie przygotowania wniosków w ramach wspomnianego programu. Wypłacana transzami dotacja wynosi do 80 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 0,6% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Celem programu LIFE jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Tematyka naboru pokrywa się tematyką projektów określonych w programie LIFE na lata 2021-2027 w:
– Podprogramie: Przyroda i różnorodność biologiczna.
– Podprogramie: Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia.
– Podprogramie: Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej.
– Podprogramie: Przejście na czystą energię.

Beneficjentami programu LIFE mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
– państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Beneficjent Inkubatora wniosków LIFE musi być Beneficjentem koordynującym przedsięwzięcia LIFE.

Termin składania wniosków upływa 28 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru do Inkubatora wniosków LIFE 2024 są dostępne na stronie NFOŚiGW.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI