13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Fundusze Europejskie motorem napędowym rozwoju i innowacyjności. Przegląd aktualnych naborów w PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała informację o aktualnych naborach wniosków w ramach Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Wspomniane działania mają m. in. na celu wspieranie innowacyjności, zrównoważonego rozwoju oraz poszerzanie kompetencji pracowników. Wsparcie jest finansowane w ramach programów z perspektywy 2021-2027: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

W Polsce zarządzaniem i dystrybucją środków europejskich zajmuje się m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która oferuje szereg naborów wspierających przedsiębiorców, organizacje badawcze i instytucje publiczne w realizacji ich innowacyjnych projektów.

Wyrównanie szans we wschodniej części kraju

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to kompleksowy program mający na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego w regionach Polski Wschodniej. Program obejmuje szeroki wachlarz inicjatyw skoncentrowanych na poprawie mobilności miejskiej, wspieraniu inwestycji oraz wzmacnianiu lokalnych przedsiębiorstw.

Obecnie, w ramach wspomnianego programu dostępne są następujące możliwości wsparcia projektów:

„Wzornictwo w MŚP” skupia się na zwiększeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wzorniczych.
Program oferuje wsparcie na kilku etapach: od przeprowadzenia audytu wzorniczego, poprzez opracowanie strategii wzorniczej, aż po jej wdrożenie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 2 lipca 2024 roku, a maksymalne dofinansowanie wynosi 3 miliony złotych.

„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to działanie, które ma na celu wsparcie rozwoju startupów w Polsce Wschodniej. Oferuje szeroki wachlarz wsparcia, w tym mentoring, wsparcie finansowe oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.
Program umożliwia młodym firmom rozwój pomysłów w rentowny produkt we współpracy z ekspertami i mentorami biznesowymi. Wnioski można składać do Platform startowych.

„Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” oraz „Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny” to inicjatywy, z których dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup taboru bezemisyjnego, budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportu miejskiego oraz digitalizację systemu mobilności miejskiej.
Miasta, do których skierowane są nabory wskazane są na stronach internetowych wspomnianych naborów. Nabór do konkursu niekonkurencyjnego trwa do 18 grudnia 2025 roku, natomiast w konkursie konkurencyjnym do 27 czerwca 2024 roku.

Wsparcie w rozwoju gospodarczym

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) wspierają rozwój innowacyjnych technologii i procesów w polskich przedsiębiorstwach.

Program koncentruje się na kilku kluczowych obszarach. Przede wszystkim wspiera badania i rozwój, co umożliwia firmom wdrażanie nowych produktów i usług opartych na zaawansowanych technologiach. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą zwiększać swoją konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym.

Obecnie w ramach FENG można zgłaszać się do następujących naborów:

„Promocja marki innowacyjnych MŚP – Expo 2025 Japonia” umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom promocję na Wystawie Światowej Expo 2025 w Japonii. To doskonała okazja do zaprezentowania swoich marek produktowych na arenie międzynarodowej. Wnioski można składać od 28 maja do 19 czerwca 2024 roku.

„Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców” to działanie ukierunkowane na wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE. Wnioski można składać do 17 kwietnia 2025 roku, a maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 107.000 złotych.

„Granty na Eurogranty – oferta dla organizacji badawczych” działa na podobnych zasadach jak powyższy nabór. Wspiera organizacje badawcze w przygotowaniu wniosków do unijnych programów, co umożliwia rozwijanie badań i innowacji na skalę międzynarodową. Termin składania wniosków upływa 24 kwietna 2025 roku a maksymalne dofinansowanie wynosi 58.225 złotych.

Wzmocnienie kapitału ludzkiego

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) mają na celu rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, poprzez finansowanie inicjatyw, które poprawiają jakość życia, zwiększają dostępność edukacji i szkoleń, a także wspierają integrację społeczną i zawodową różnych grup społecznych.

W ramach FERS obecnie są dostępne następujące możliwości wsparcia:

„Dostępność szansą na rozwój 3” to działanie ukierunkowane na wzrost świadomości wśród przedsiębiorców i pracowników w zakresie dostępności. Wnioski można składać do od 10 czerwca do 24 czerwca 2024 roku.

„Usługi rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR” działanie przyczynia się do poprawy jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) poprzez dofinansowanie zakupu licencji i szkoleń/doradztwa niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych usług. Podmioty mogą zgłaszać się do 31 sierpnia 2026 roku.

„Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” oferuje szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w celu podniesienia kompetencji menedżerskich i poprawy efektywności zarządzania personelem w firmach. Nabór trwa do 30 listopada 2026 roku.

„GOZ – to się opłaca – oferta dla przedsiębiorców” promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym zachęcając przedsiębiorstwa do wdrażania ekologicznych rozwiązań. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2026 roku.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI