13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

325 mln zł na zielone technologie. PARP ogłasza nowy nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań obejmujących zielone technologie, w tym wpisujące się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Inwestycja A2.2.1. jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) a jej budżet wynosi 325 milionów złotych. KPO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Nabór wniosków rozpocznie się 25 czerwca br.

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poprzez aktywne wspieranie inwestycji MŚP polegających na transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, koncentruje się na wzmocnieniu innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i przyjęciu nowoczesnych praktyk biznesowych. Wierzymy, że takie przedsięwzięcia pomogą przedsiębiorcom zwiększać swoją konkurencyjność na globalnych rynkach, gdzie coraz większy nacisk kładzie się na kwestie środowiskowe, oraz wpisują się w cel przybliżenia Polski do neutralności klimatycznej” – mówi Katarzyna Duber-Stachurska, prezes PARP.

O wsparcie w ramach działania A2.2.1. „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność na terenie Polski.

Wsparciem zostaną objęte te przedsięwzięcia, których celem jest zmiana modelu biznesowego na taki, który uwzględnia rozwiązania gospodarki cyrkularnej, a inwestycja MŚP jest związana z wdrożeniem technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Efektem może być lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem).

„Przedsięwzięcia, które spełniają jednocześnie kilka powyższych celów, będą dodatkowo premiowane, ponieważ zależy nam na tym, aby wnioskodawcy przygotowali przedsięwzięcia uwzględniające z jednej strony wpływ ich działalności na otoczenie gospodarcze i środowiskowe, a z drugiej strony znaleźli optymalne technologie umożliwiające wpisanie przedsiębiorstwa w nurt transformacji swojej działalności w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko” – wskazuje Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

 Dofinansowanie mają szansę otrzymać projekty odpowiadające na regulacje unijne i krajowe, w tym „Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”.

W ramach naboru realizowanego przez PARP przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3,5 mln zł dotacji. Maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia może wynieść do 85% wydatków kwalifikowanych.

Na wsparcie mogą liczyć projekty, które skupiają się na inwestycjach dotyczących:
– infrastruktury i wyposażenia,
– wdrożenia wyników badań,
– ochrony środowiska i gatunków,
– wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
– szeroko rozumianego podnoszenia efektywności energetycznej.

Dofinansowanie obejmie w szczególności:
1. Zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty).
2. Zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
3. Zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych).
4.Szkolenia oraz przekwalifikowanie pracowników.

Wśród kryteriów wyboru projektów do dofinansowania kładziony jest nacisk na finansową wykonalność projektu, posiadanie odpowiednich zasobów do wdrożenia oraz inwestycje o potencjale rynkowym i szybkim okresie zwrotu.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowane później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie projektu wsparciem. Z kolei jego zakończenie nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.

Wnioski o wsparcie będzie można składać za pośrednictwem systemu LSI w terminie 25 czerwca – 10 sierpnia 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie PARP.


SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI