13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Granty Sekcji Dyplomacji Publicznej Misji USA w Polsce – Wspieranie zaangażowania obywatelskiego, uczestnictwa w demokracji i przywództwa młodzieży

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie obywatelskie i umożliwienie im realizacji projektów w swoich społecznościach na rzecz promowania uczestnictwa demokratycznego i wzmacniania wartości demokratycznych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet:
150.000 USD.
Wysokość wsparcia:
100%, 50.000 – 150.000 USD.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
od 30 września 2024, maks. 36 miesięcy.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje non-profit, w tym think tanki i organizacje społeczeństwa obywatelskiego/pozarządowe.
2. Instytucje edukacyjne non-profit (prywatne lub publiczne), w tym biblioteki publiczne, szkoły i uniwersytety.
3. Podmioty komercyjne.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty mające na celu przygotowanie polskich liderów w wieku 15–30 lat do wdrażania projektów dotyczących promowania praw człowieka, wartości demokratycznych i praworządności.
Realizowane projekty powinny wyposażyć uczestników w umiejętności skutecznego poruszania się po zawiłościach ich społeczeństwa, konstruktywnego angażowania się i znaczącego przyczyniania się do rozwoju ich społeczności i przyszłości Polski.
Każdy projekt musi zawierać kompleksowy harmonogram zaplanowanych działań zawierający trzy, następujące elementy:
1. Cykl warsztatów rozwijających umiejętności i/lub szkoleń interaktywnych.
2. Wsparcie realizacji projektów społecznych prowadzonych przez uczestników.
3. Trwający co najmniej 12 miesięcy mentoring i stworzenie możliwości wypracowania sieci kontaktów przeznaczonych dla uczestników po ukończeniu elementów 1 i 2 wskazanych powyżej.
Realizowane projekty muszą dotyczyć rozwoju przywództwa młodzieży, krytycznego myślenia, umiejętności zarządzania projektami i odporności, a także co najmniej jednego z następujących obszarów tematycznych:
1. Zaangażowanie w prawa człowieka i rozwiązywanie problemów: inicjatywy promujące prawa człowieka i tolerancję, skupiające się na aktywnym zaangażowaniu społeczności, w tym na lokalnej analizie wyzwań i identyfikacji rozwiązań.
2. Promowanie uczestnictwa demokratycznego: programy zachęcające do zaangażowania demokratycznego i zwiększające udział młodzieży w procesie polityki publicznej, w tym współpraca z samorządami lokalnymi, społecznościami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i/lub sektorem prywatnym. Programy powinny koncentrować się na nauczaniu umiejętności rzecznictwa i formułowaniu reform politycznych w celu opracowania strategii dotyczących problemów lokalnych, aby wpłynąć na znaczące zmiany.
3. Zaangażowanie włączające: strategie angażowania typowo biernej obywatelsko młodzieży i zapewniania uwzględnienia potrzeb i praw społeczności mniejszościowych w budowaniu bezpiecznego i tolerancyjnego środowiska.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Sekcja Dyplomacji Publicznej Misji USA w Polsce.
Cel: zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie obywatelskie i umożliwienie im realizacji projektów w swoich społecznościach na rzecz promowania uczestnictwa demokratycznego i wzmacniania wartości demokratycznych.
Składane projekty muszą być sporządzone w języku angielskim. W ramach naboru wniosków przewiduje się przyznanie grantów dla maksymalnie 2 projektów.
Warunkiem otrzymania grantu jest dokonanie przez organizację aktualnej rejestracji w systemie SAM.gov.
Termin składania wniosków: 
12 lipca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce
Kontakt:
Ambasada i Konsulat Stanów Zjednoczonych w Polsce
email:

Temat: GRANTY NA ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA MŁODYCH LUDZI W ŻYCIE OBYWATELSKIE
Wysokość wsparcia: 100%, 50.000 – 150.000 USD.
Budżet naboru wniosków: 150.000 USD.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • MŚP
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze