13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Podróże z klasą

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program przewiduje dofinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wycieczek szkolnych. Dofinansowane projekty mają wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
60.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
do 100%.
– w przypadku wycieczki dwudniowej – w wysokości do 20.000 zł;
– w przypadku wycieczki trzydniowej – w wysokości do 30.000 zł;
– w przypadku wycieczki czterodniowej – w wysokości do 40.000 zł;
– w przypadku wycieczki pięciodniowej –  w wysokości do 50.000 zł.
Łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.
Wkład własny:
0%.
Jeżeli kwota dotacji pokrywa całkowicie koszty wycieczki nie jest wymagany wkład własny. Wkład własny finansowy może być zapewniony przez organ prowadzący lub przez wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce.
Czas trwania projektu:
Od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025 do 15 grudnia 2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową (liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę II stopnia, szkołę specjalną przysposabiającą do pracy), dla dzieci i młodzieży, szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, będący:
– jednostką samorządu terytorialnego;
– osobą prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego;
– osobą fizyczną.
Wniosków o wsparcie nie mogą składać szkoły specjalne zorganizowane w podmiotach leczniczych oraz szkoły prowadzone przez właściwych ministrów.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w trakcie roku szkolnego. Dofinansowane projekty mają wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
Obowiązkowym punktem edukacyjnym jest odwiedzenie lub skorzystanie z oferty wybranych przez wnioskodawcę miejsc spośród:
1) muzeów,
2) galerii sztuki,
3) teatrów, 
4) oper,
5) filharmonii,
6) centrów nauki,
7) skansenów,
8) innych instytucji kultury.
Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN).
Cel: uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.
Koszty kwalifikowalne:
– koszty przejazdu,
– bilety wstępu,
– zakwaterowanie,
– wyżywienie,
– ubezpieczenie uczestników wyjazdu.
Łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę na jednego uczestnika.
Wnioskodawca może złożyć dla każdej szkoły, której jest organem prowadzącym:
1) dla szkoły podstawowej:
a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż trzy wnioski (w tym nie więcej niż jeden wniosek dla klas I-III, jeden wniosek dla klas IV-VI i jeden wniosek dla klas VII i VIII);
b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków (w tym nie więcej niż dwa wnioski dla klas I-III, dwa wnioski dla klas IV-VI i dwa wnioski dla kas VII i VIII);
c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż dziewięć wniosków (w tym nie więcej niż trzy wnioski dla klas I-III, trzy wnioski dla klas IV-VI i trzy wnioski dla klas VII i VIII);
2) dla szkoły ponadpodstawowej:
a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż dwa wnioski;
b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż cztery wnioski;
c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków.
Termin składania wniosków: 
od 19 czerwca 2024, godz. 10:00 do wyczerpania dostępnych środków
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie MEN
Kontakt

Temat: GRANTY NA WYCIECZKI SZKOLNE
Wysokość wsparcia: do 100%. - w przypadku wycieczki dwudniowej – w wysokości do 20.000 zł; - w przypadku wycieczki trzydniowej – w wysokości do 30.000 zł; - w przypadku wycieczki czterodniowej – w wysokości do 40.000 zł; - w przypadku wycieczki pięciodniowej –  w wysokości do 50.000 zł. Łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.
Budżet naboru wniosków: 60.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze