13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Wnioski o wsparcie mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. W ramach konkursu obowiązuje regionalny podział wsparcia polegający na tym, że nabory wniosków przeprowadzają Operatorzy działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA
Wysokość wsparcia:
maks. 90% kosztów kwalifikowalnych, do 540.000 zł. Intensywność wsparcia na poszczególne komponenty realizowane w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowa.
Wkład własny:
min. 10%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku.
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Inwestycje w projektowanie i produkcję towarów i usług, takich jak:
– zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
– roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
– inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
– działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.
2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
lub;
3. Usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.
Wsparcie jest udzielane w ramach pomocy de minimis.
Informacje dodatkowe:  
Nabory wniosków odbywają się w ramach Inwestycji A.1.2.1. „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”, Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
KPO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Instytucją Wspierającą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Cel: wsparcie działań inwestycyjnych realizowanych przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich, prowadzących działalność w sektorze HoReCa, turystyka, kultura, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.
W ramach konkursu obowiązuje regionalny podział wsparcia polegający na tym, że nabory wniosków przeprowadzają Operatorzy działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw:
Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie, Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych: 600.000 zł.
Termin składania wniosków: 
18 czerwca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborach wniosków na stronie PARP
Kontakt


Temat: GRANTY DLA SEKTORA HORECA
Wysokość wsparcia: maks. 90% kosztów kwalifikowalnych, do 540.000 zł. Intensywność wsparcia na poszczególne komponenty realizowane w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowa.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
Wnioskodawca:
  • MŚP
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze