13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Pajacyk – wsparcie żywnościowe na rok szkolny

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program jest skierowany do dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. Wnioski o granty mogą składać szkoły podstawowe (publiczne, niepubliczne, prywatne) oraz samodzielne świetlice środowiskowe, w których istnieje możliwość wydawania posiłków.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Pierwsza transza jest wypłacana do 15 września 2024 a druga transza do 31 stycznia 2025.
Wysokość wsparcia:
100%.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
2 września 2024 – 27 czerwca 2025.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Szkoły podstawowe (publiczne, niepubliczne, prywatne) oraz samodzielne świetlice środowiskowe, w których istnieje możliwość wydawania posiłków.
Samodzielna świetlica to taka, która nie podlega szkole.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Produkty żywnościowe, mające zapewnić dzieciom uczęszczającym do placówki posiłki.
W ramach finansowania kwalifikowalne są koszty:
1. Zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki.
2. Zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu.
W przypadku szkół, jednostkowa stawka żywieniowa powinna być zgodna ze stawką ustaloną z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej.
Jednostkowa stawka dla świetlic nie powinna być wyższa niż 7,50 zł a posiłki powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Polska Akcja Humanitarna (PAH).
Program jest skierowany do dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł.
Cele:
1. Rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów.
2. Dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski.
3. Zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawa zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków.
Grupą docelową programu są dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa.
W wyjątkowych przypadkach beneficjentami mogą być również osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 24 roku życia, a które korzystają z pomocy w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych.
Dzieci otrzymujące posiłki w ramach programu typowane są przez przedstawicieli placówki (rada rodziców, dyrektor, pedagog, wychowawca), na podstawie współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym (MOPS, parafia, sąsiedzi).
Termin składania wniosków: 
10 lipca 2024, do godz. 16:00
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa programu Pajacyk
Kontakt

Temat: GRANTY NA BEZPŁATNE POSIŁKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wysokość wsparcia: 100%.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze