13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Polskie szlaki turystyczne

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Celem programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki społecznej w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach przyrodniczych dla turystyki społecznej, w tym pieszej, rowerowej, kajakowej oraz zwiększenie dostępności i tworzenie szlaków turystycznych dostosowanych w szczególności do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
3.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
min. 200.000 zł, do 90%.
Wkład własny:
min. 10% (możliwy wkład finansowy oraz niefinansowy).
Czas trwania projektu:
17 czerwca – 31 grudnia 2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty wskazane w art. 3 ust. 1- 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze turystyki lub krajoznawstwa.
Ponadto warunkiem koniecznym jest działanie ww. podmiotów przez okres co najmniej 2 lat. Okres działania podmiotu liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych. n
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zadanie 1 – Renowacja istniejących szlaków turystycznych:
1. Renowacja znakowania szlaków, wykonanie drogowskazów, słupów, digitalizacja cyfrowa szlaków turystycznych, renowacja znaków malowanych, usługi montażowe, obsługa techniczna oraz transport (np. kody QR).
2. Audyt wybranych prac znakarskich (w tym również koszty delegacji).
3. Likwidacja starego oznakowania.
4. Odnowienie na szlakach miejsc postojowych, koszy na śmieci, miejsc odpoczynku: ławek, stołów, zadaszeń/wiat, stojaków i stacji rowerowych.
5. Dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami.
6. Audyt istniejących szlaków turystycznych pod kątem ich dostępności dla osób starszych i osób ze szczególnymi potrzebami.
7. Wykonanie tablic informacyjnych z mapami, mapek schematycznych, w tym tablic informacyjnych dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
8. Tworzenie wykazów (w formie papierowej, cyfrowej) istniejących szlaków turystycznych dostępnych dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami.
9. Inne działania – za zgodą MSiT- ukierunkowane na potrzeby osób starszych i osób ze szczególnymi potrzebami.
Zadanie 2 – Wytyczanie nowych szlaków turystycznych.
1. Wytyczanie nowych szlaków turystycznych, w tym dostosowanych do potrzeb osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Wykonanie znakowania nowych szlaków turystycznych (m.in. wykonanie drogowskazów, słupów, znaków malowanych, usługi montażowe, obsługa techniczna oraz transport, digitalizacja cyfrowa szlaków turystycznych (np. kody QR), w przypadku szlaków rowerowych – (montaż znaków – znaki R1 i R1b, R3).
3. Wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych z mapą przebiegu szlaku turystycznego.
4. Odbiór wytyczonego nowego szlaku turystycznego lub audyt wybranych prac znakarskich (koszty delegacji).
5. Przygotowanie miejsc postojowych, koszy na śmieci, miejsc odpoczynku: ławek, stołów, zadaszeń/wiat, stojaków i stacji rowerowych.
6. Wykonanie tabliczek z nazwą i logotypem MSIT.
7. Wykonanie tablic informacyjnych z mapami, mapek schematycznych, w tym tablic informacyjnych dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
8. Tworzenie wykazów (w formie papierowej, cyfrowej) nowych szlaków turystycznych dostępnych dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami.
9. Inne działania – za zgodą MSiT – ukierunkowane na potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Cel: zwiększenie możliwości uprawiania turystyki społecznej w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach przyrodniczych dla turystyki społecznej, w tym pieszej, rowerowej, kajakowej oraz zwiększenie dostępności i tworzenie szlaków turystycznych dostosowanych w szczególności do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
Dzięki realizowanym projektom więcej grup społecznych, w tym osoby starsze i osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły korzystać z dostępnych sieci szlaków turystycznych w Polsce.
Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 15 % wartości dofinansowania.
Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach każdego z zadań przewidzianych w ramach programu.
Termin składania wniosków: 
21 czerwca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MSiT
Kontakt

Temat: GRANTY NA ROZWÓJ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
Wysokość wsparcia: min. 200.000 zł, do 90%.
Budżet naboru wniosków: 3.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze