20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

„Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”. Wkrótce nabór wniosków w ramach nowego programu MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przyjęło nowy program pn. „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”. Wcześniej wspomniany program był realizowany pod nazwą „Przedsiębiorstwo Społeczne +”. Nabór wniosków w ramach nowego programu MRPiPS zaplanowano na przełom czerwca i lipca 2024 r.

Wnioski o granty będą mogły składać podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status przedsiębiorstwa społecznego (PS) tj. podmioty ekonomii społecznej, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów i widnieją w wykazie, o którym mowa w art. 19 ustawy o ekonomii społecznej,

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach programu będą mogły skorzystać z następujących instrumentów finansowych:

Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia – w ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS. Maksymalna wartość dofinansowania w odniesieniu do całego roku wynosi 72.000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia zatrudnienia wynosi 18.000 zł.

Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych – w ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30.000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia PS w realizowaniu usług społecznych wynosi 10.000 zł.

Instrument 3 – Wsparcie bieżące – w ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30.000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia bieżącego wynosi 10.000 zł.

Instrument 4 – Wsparcie reintegracji – w ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia wynosi 36.000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia reintegracji wynosi 12.000 zł.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej MRPiPS.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI