20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

KPO A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju – granty

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Celem programu jest wzmocnienie sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wspieranie realizacji projektów służących rozpowszechnianiu osiągnięć kulturalnych oraz zwiększanie znaczenia kultury w życiu społecznym, w tym za pomocą narządzi i zasobów internetowych. Nabór wniosków jest przeprowadzany w ramach następujących segmentów: muzyka, teatr, muzealnictwo, sztuki wizualne, taniec, kultura ludowa i tradycyjna.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
112.040.884 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 80%, od 20.000 zł do 100.000 zł.
Wkład własny:
min. 20%.
Czas trwania projektu:
od dnia ogłoszenia naboru do 31 grudnia 2024 r. (okres kwalifikowalności wydatków).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Instytucje kultury.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 
Na co można uzyskać wsparcie ?
Festiwale, przeglądy i konkursy, wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki, dokumentacja, archiwizacja, badania oraz popularyzacja kultury i wiedzy o kulturze; konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.
Realizowane projekty muszą spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
1. Przedsięwzięcie jest związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.
2. Przedsięwzięcie jest realizowane albo wyłącznie w formie wirtualnej albo jednocześnie w formie stacjonarnej i wirtualnej.
3. Przedsięwzięcie jest poświęcone architekturze, projektowaniu lub sztuce kreatywnej, aby pomóc artystom i projektantom w rozwijaniu ich umiejętności ekologicznych i cyfrowych.
4. Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie współpracy oraz wymianę wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i sektorem kreatywnym a sektorami nauki, technologii i przedsiębiorstw.
5. Przedsięwzięcie wykorzystuje technologie przełomowe, takie jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków oraz internet rzeczy, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.
Informacje dodatkowe:  
Instytucją odpowiedzialną za realizację Inwestycji A2.5.1 jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Jednostką Wspierającą Plan rozwojowy w ramach Inwestycji A2.5.1 jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT).
Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w ramach inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). KPO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Cel: wzmocnienie sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wspieranie realizacji projektów służących rozpowszechnianiu osiągnięć kulturalnych oraz zwiększanie znaczenia kultury w życiu społecznym, w tym za pomocą narządzi i zasobów internetowych.
Nabór jest przeprowadzany w ramach następujących segmentów: muzyka, teatr, muzealnictwo, sztuki wizualne, taniec, kultura ludowa i tradycyjna.
Jeden wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie nie więcej niż czterech przedsięwzięć w ramach danego segmentu.
Projekt musi być realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Termin składania wniosków: 
30 czerwca – 15 lipca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie MKiDN
Strona internetowa KPO dla Kultury
Kontakt:


Temat: GRANTY DLA PODMIOTÓW SEKTORA KULTURY I PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH
Wysokość wsparcia: maks. 80%, od 20.000 zł do 100.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 112.040.884 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • refundacja
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Gmina
 • NGO
 • Dom kultury
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze