20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

KPO A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju – stypendia

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Celem programu jest wspieranie twórców, artystów, animatorów, edukatorów i naukowców w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury na żywo i przez internet. Nabór jest przeprowadzany w ramach następujących segmentów: muzyka, teatr, muzealnictwo, sztuki wizualne, taniec, kultura ludowa i tradycyjna.
Rodzaj wsparcia:
STYPENDIUM
Budżet naboru wniosków:
15.279.166 zł.
Wysokość wsparcia:
5.000 zł brutto / miesiąc.
Czas trwania projektu:
Stypendia przyznawane są na okres od 3 do 6 miesięcy.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wnioskodawca musi spełniać m.in. następujące warunki:
1. Posiadać status artysty lub twórcy, animatora, edukatora lub badacza w segmencie inwestycji, którego dotyczy przedsięwzięcie objęte wnioskiem.
2. Co najmniej przez okres 24 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia naboru wniosków prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność artysty, twórcy, animatora, edukatora lub badacza w ramach segmentu inwestycji, którego dotyczy wniosek.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Do objęcia wsparciem kwalifikują się przedsięwzięcia:
1. Mające na celu rozwijanie umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych.
2. Związane z zapewnieniem zindywidualizowanego szkolenia zawodowego.
3. Związane ze stworzeniem możliwości spotkań w formie wirtualnej lub stacjonarnej z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie sztuki poprzez organizację warsztatów i cyklu dyskusji.
4. Związane ze stworzenie możliwości współpracy w formie wirtualnej lub stacjonarnej ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.
Informacje dodatkowe:  
Instytucją odpowiedzialną za realizację Inwestycji A2.5.1 jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Jednostką Wspierającą Plan rozwojowy w ramach Inwestycji A2.5.1 jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT).
Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w ramach inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). KPO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Cel: wspieranie twórców, artystów, animatorów, edukatorów i naukowców w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury na żywo i przez internet.
Nabór jest przeprowadzany w ramach następujących segmentów: muzyka, teatr, muzealnictwo, sztuki wizualne, taniec, kultura ludowa i tradycyjna.
Termin składania wniosków: 
30 czerwca – 15 lipca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie MKiDN
Strona internetowa KPO dla Kultury


Temat: STYPENDIA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W SEKTORZE KULTURY I SEKTORZE KREATYWNYM
Wysokość wsparcia: 5.000 zł brutto / miesiąc.
Budżet naboru wniosków: 15.279.166 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia:
  • stypendium

INNE PROGRAMY

Najnowsze