20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

Moja Elektrownia Wiatrowa

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program umożliwia uzyskanie do 47 tysięcy zł dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii. Wnioski o wsparcie mogą składać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zrealizowali inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej po 30.06.2023 r.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA
Budżet programu:
– 50.000.000 zł (budżet naboru wniosków ogłoszonego w 2024 r.),
– 350.000.000 zł (budżet na lata 2025-29).
Wysokość wsparcia:
maks. 50%, do 47.000 zł, w tym:
– do 30.000 zł na jedną mikroinstalację wiatrową,
– do 17.000 zł na magazyn energii elektrycznej.
Wkład własny:
min. 50%.
Czas trwania projektu:
– refinansowane są inwestycje realizowane od 30 czerwca 2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Ktow może złożyć wniosek ?
Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych.
Beneficjentem programu może być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym:
1. Wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową (jest stroną tej umowy, a nie pełnomocnikiem) lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji on-grid.
lub
2. Wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji off-grid.
Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze – w przypadku różnicy w osobie wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie (możliwość złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczy współmałżonków lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych dla potrzeb budynków mieszkalnych, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy – turbina wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania mikroinstalacji. Program zakłada dofinansowanie nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW.
2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh dla mikroinstalacji wskazanych powyżej. Dofinansowanie wynosi nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.
Wysokość konstrukcji małej turbiny wiatrowej finansowanej w ramach programu nie może przekroczyć 30 metrów.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem naboru wniosków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Finansowanie programu pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego (FM).
Cel: rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze mikroelektrowni wiatrowych.
Wsparcie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej lub wsparcie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej przyczyni się do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii, pozwoli na wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej) oraz przyczyni się do propagowania odnawialnych źródeł energii.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły do 31 grudnia 2028 (w tym pierwszy nabór do 16 czerwca 2025 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków)
Źródło / Więcej informacji:
Strona programu
Kontakt

Temat: GRANTY NA MIKROINSTALACJE WIATROWE
Wysokość wsparcia: maks. 50%, do 47.000 zł, w tym: - do 30.000 zł na jedną mikroinstalację wiatrową, - do 17.000 zł na magazyn energii elektrycznej.
Budżet naboru wniosków: 50.000.000 zł
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze