20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

Aktywna Szkoła

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
W ramach programu realizowane są trzy zadania:
– Komponent I – Aktywny Weekend przewidujący wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy (soboty i niedziele).
– Komponent II – Aktywny Orlik: oferujący wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych.
– Komponent III – Aktywny do Kwadratu: umożliwiający prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
335.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
Komponent I – Aktywny Weekend: do 25.000 zł.
Komponent II – Aktywny Orlik oraz Komponent III – Aktywny do Kwadratu: stawka dofinansowania przeprowadzenia jednej godziny (60 minut) zajęć sportowych wynosi 60 zł brutto.
Wkład własny:
0%. OPS/JST udostępnia infrastrukturę sportową na potrzeby realizacji programu.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Komponent I – Aktywny Weekend: organy prowadzące szkoły publiczne (OPS).
Komponent II – Aktywny Orlik: jednostki samorządu terytorialnego (JST) będące właścicielami samorządowych obiektów sportowych.
Komponent III – Aktywny do Kwadratu: szkoły.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Komponent I – Aktywny Weekend: przewiduje wsparcie organizacji zajęć sportowych w soboty i niedziele na szkolnych obiektach infrastruktury sportowej (6 godzin weekendowych zajęć na terenie szkoły pod okiem wykwalifikowanej kadry i trenerów oraz do 25.000 złotych na sprzęt sportowy).
Komponent II – Aktywny Orlik: wspiera działania aktywizujące prowadzone na samorządowych obiektach sportowych przez 7 dni w tygodniu. Co do zasady niniejsze zadanie jest będzie realizowane na samorządowych obiektach sportowych powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Osobami prowadzącymi zajęcia mogą być m.in. nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego lub inni przedstawiciele organizacji sportowej np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego.
Komponent III – Aktywny do Kwadratu: wspiera organizację dodatkowych zajęć sportowych poza lekcjami WF. Zajęcia odbywają 1-3 razy w tygodniu dla klas IV i starszych oraz 1-2 razy w tygodniu dla klas I-III. Zajęcia trwają 60 minut, a maksymalna liczba godzin do przeprowadzenia od września do listopada to 30 godzin. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, gdzie będą prowadzone zajęcia sportowe.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Realizatorem krajowym Programu Aktywna Szkoła jest Fundacja Orły Sportu.
Cele:
1. Stworzenie warunków do udostępnienia szkolnej infrastruktury sportowej.
2. Stworzenie warunków dla aktywizacji społeczności lokalnych.
3. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechnienia aktywności fizycznej.
4. Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Termin składania wniosków: 
– nabór ciągły do wyczerpania dostępnych środków (komponenty I oraz II),
– do 31 lipca 2024 (komponent III)
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa programu
Informacja o naborze wniosków w ramach komponentu III „Aktywny do Kwadratu” zamieszczona na stronie MSiT
Kontakt

Temat: WSPARCIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH
Wysokość wsparcia: - Komponent I - Aktywny Weekend: do 25.000 zł. - Komponent II - Aktywny Orlik oraz Komponent III - Aktywny do Kwadratu: stawka dofinansowania przeprowadzenia jednej godziny (60 minut) zajęć sportowych wynosi 60 zł brutto.
Budżet naboru wniosków: 335.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Szkoła
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze