20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

„Dostępność Dyrektywa EAA” z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Nabór wniosków od 15 lipca

Dnia 15 lipca 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpocznie nabór wniosków pn. „Dostępność Dyrektywa EAA”. Nabór odbędzie się w ramach działania „Kadry nowoczesnej gospodarki” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Celem konkursu jest wybór podmiotów, które będą realizować projekty szkoleniowo-doradcze w obszarze dostępności, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów prawnych, które wynikają z Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA – European Accessibility Act).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 85,5 mln zł.

Cel naboru

W ramach naboru wybrane zostaną podmioty, które będą realizować projekty szkoleniowo-doradcze i w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania FERS „Kadry nowoczesnej gospodarki” – tj.:
– wspierania dostosowania pracownic lub pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,
– wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się,
– zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

Projekty szkoleniowo-doradcze będą dotyczyć dostępności, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów prawnych, które wynikają z przeniesienia założeń Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) do prawa krajowego przez wprowadzenie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz.U. 2024 poz. 731).

Czym jest Europejski Akt o Dostępności ?

Dyrektywa EAA to pierwsza horyzontalna i wielosektorowa regulacja unijna w dziedzinie dostępności, która wyznacza wspólne dla państw członkowskich UE wymogi dostępności dla najpowszechniejszych produktów i usług wykorzystywanych w życiu codziennym, takich jak komputery, telefony, tablety, bankomaty, terminale płatnicze i samoobsługowe, e-książki, e-handel, usługi bankowości detalicznej i usługi informacji cyfrowej w transporcie pasażerskim.

Celem dyrektywy jest ułatwienie dostępu do produktów i usług maksymalnie dużej liczbie osób, niezależnie od ich sprawności czy szczególnych potrzeb, a także zwiększanie społecznej świadomości na temat dostępności.

Dnia 26 kwietnia 2024 r. Sejm uchwalił ustawę „o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze”, która przeniosła do polskiego prawa Europejski Akt o Dostępności.

Przepisy wejdą w życie 28 czerwca 2025 r. i od tej daty podmioty gospodarcze powinny wprowadzać na rynek produkty spełniające wymagania dostępności oraz oferować i świadczyć dostępne usługi zgodnie ze wskazaną ustawą.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się:
– przedsiębiorczynie/ przedsiębiorcy;
– podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
– podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
– partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658);
– organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);
– podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
– stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu i może sięgać od 9.500.000 zł do 12.214.285 zł.

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie projekty ogólnopolskie.

Jakie są koszty kwalifikowalne ?

Do dofinansowania kwalifikują się koszty:
– rekrutacji potencjalnych uczestniczek lub uczestników usług szkoleniowych lub doradczych;
– usług szkoleniowych lub doradczych związanych ze szkoleniem;
– pośrednie;
– zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy – na poziomie Beneficjenta.

Uczestnikami/uczestniczkami projektów szkoleniowo-doradczych mogą być pracownice i pracownicy mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw.

Termin składania wniosków upływa 29 lipca 2024 r. o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie PARP.


SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI