20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

Kto ty jesteś? – Polak mały

Program przewiduje dotacje na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków. O granty w wysokości od 20.000 do 500.000 zł mogą ubiegać się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
10.000.000 zł (po 2.500.000 zł na każdy z modułów programu).
Wysokość wsparcia:
100%, od 20.000 zł do 500.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
od dnia zawarcia umowy dotacyjnej, jednak nie wcześniej niż od 20 września 2024 r. do 31 grudnia 2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe.
2. Organizacje harcerskie.
3. Instytuty badawcze.
4. Instytucje kultury.
5. Inne podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Organizacja zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków.
Program jest podzielony na moduły tematyczne:
Moduł 1 – ,,Odkrywcy świata”
– organizacja warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;
– stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne;
– tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM;
– organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata.
Moduł 2 – „Kultura dla przedszkola”:
– organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej;
– organizacja zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci;
– współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci.
Moduł 3 – „Bezpieczne przedszkolaki”:
– organizacja zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy;
– przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu;
– tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym.
Moduł 4 – „Świat w przedszkolu”:
– organizacja działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji;
– organizacja zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej;
– organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem naboru wniosków jest Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN).
Cele:
1. Zwiększenie zaangażowania dzieci w proces edukacji oraz rozwój ich umiejętności kreatywnych, emocjonalno-społecznych oraz logicznego myślenia.
2. Uatrakcyjnienie wychowania przedszkolnego.
3. Wszechstronny rozwój dzieci poprzez pobudzenie ich ciekawości świata i rozwijanie umiejętności praktycznych.
4. Wdrażanie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych i materiałów o charakterze edukacyjnym.
5. Zaangażowanie dzieci w różnorodne formy działalności kulturalnej, rozwijanie ich umiejętności artystycznych, a także budowanie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej oraz szacunku dla różnorodności.
6. Zapewnienie dzieciom wiedzy na temat bezpieczeństwa, rozwijanie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz promowanie odpowiedzialnych postaw.
7. Zwiększenie świadomości dzieci w kwestii różnorodności świata, narodów i kultur, praw człowieka oraz znaczenia współpracy międzynarodowej.
Termin składania wniosków: 
17 lipca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie MEN
Kontakt

Temat: GRANTY NA PROJEKTY SKIEROWANE DO PRZEDSZKOLAKÓW
Wysokość wsparcia: 100%, od 20.000 zł do 500.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Instytut badawczy
  • Dom kultury
  • Przedszkole
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI