20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA / REFUNDACJA
Budżet naboru wniosków:
22.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia:
– maks. 1.500 zł na jednego pracownika miesięcznie;
– wsparcie nie może być wyższe niż rzeczywisty koszt składowych wynagrodzenia pracownika;
– dofinansowanie może zostać przyznane na wynagrodzenia ponoszone w związku z zatrudnieniem maks. 4 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy;
– maksymalna wartość dofinansowania = 72.000 zł.
Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych:
– do 100% kosztów uczestnictwa pracowników PS w przedsięwzięciach zmierzających do podniesienia ich kwalifikacji lub rozwoju kompetencji w zakresie usług społecznych;
– min. 10.000 zł – maks. 30.000 zł.
Instrument 3 – Wsparcie bieżące:
– min. 10.000 zł – maks. 30.000 zł.
Instrument 4 – Wsparcie reintegracji:
– maks. 12.000 zł na jednego pracownika,
– dofinansowanie dla beneficjenta = min. 12.000 zł – maks. 36.000 zł.
Czas trwania projektu:
1 stycznia – 31 grudnia 2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status PS tj. podmioty ekonomii społecznej (PES), które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów i widnieją w wykazie, o którym mowa w art. 19 ustawy o ekonomii społecznej.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia: dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS.
Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych: uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych.  
Instrument 3 – Wsparcie bieżące: uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2.
Instrument 4 – Wsparcie reintegracji: uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).
Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.
Cel: rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.
Jeden podmiot może skorzystać z każdego z Instrumentów wsparcia tylko raz w roku kalendarzowym.
Termin składania wniosków: 
17 lipca 2024, do godz. 12:00
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MRPiPS
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)
Departament Ekonomii Społecznej
Infolinia: +48 538-117-062 (poniedziałek – piątek, w godz. 9:00-11:00)

Temat: GRANTY DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
Wysokość wsparcia: Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia: - maks. 1.500 zł na jednego pracownika miesięcznie; - wsparcie nie może być wyższe niż rzeczywisty koszt składowych wynagrodzenia pracownika; - dofinansowanie może zostać przyznane na wynagrodzenia ponoszone w związku z zatrudnieniem maks. 4 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy; - maksymalna wartość dofinansowania = 72.000 zł. Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych: - do 100% kosztów uczestnictwa pracowników PS w przedsięwzięciach zmierzających do podniesienia ich kwalifikacji lub rozwoju kompetencji w zakresie usług społecznych; - min. 10.000 zł – maks. 30.000 zł. Instrument 3 - Wsparcie bieżące: - min. 10.000 zł – maks. 30.000 zł. Instrument 4 – Wsparcie reintegracji: - maks. 12.000 zł na jednego pracownika, - dofinansowanie dla beneficjenta = min. 12.000 zł – maks. 36.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 22.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze