EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE

Dotacje Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga

dofinansowanie projektów na rzecz dobra publicznego
W ramach programu można pozyskać dotacje w zakresie wspierania działań na rzecz dobra publicznego w takich dziedzinach jak: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, dziedzictwo kulturowe, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, priorytety ochrony zdrowia oraz polityka społeczna. Wkład własny beneficjenta formalnie nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Proces ubiegania się o dotację jest złożony z dwóch etapów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: brak wskazania.
Wkład własny: formalnie nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Czas trwania projektu: do 12 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczelnie wyższe.
4. Szkoły.
5. Domy kultury.
6. Biblioteki.
7. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące następujących obszarów programowych:
1. Innowacje w edukacji.
2. Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość.
3. Dziedzictwo kulturowe.
4. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży.
5. Priorytety ochrony zdrowia.
6. Polityka społeczna.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.
Cel: wspieranie działań na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.
Proces ubiegania się o dotację jest złożony z dwóch etapów.
Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.
Fundacja nie finansuje: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, podmiotów ekonomii społecznej, przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów, remontów), projektów realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, zakupu sprzętu sportowego, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów, przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów oraz kapitałów żelaznych.
Termin składania wniosków:  
nabór ciągły  
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm
Kontakt:  
dotacje@kronenberg.org.pl
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6137.htm

 


Ważne dofinansowanie projektów na rzecz dobra publicznego
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja