EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Dotacje Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

11.000.000 zł
dotacje na współpracę z Niemcami
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów realizowanych w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami. Priorytety Fundacji to społeczeństwo, gospodarka, środowisko, edukacja, media, opinia publiczna, nauka oraz kultura. Wnioski o dotację niezależnie od wnioskowanej kwoty można składać na bieżąco, jednak nie później niż 4 i nie wcześniej niż 8 miesięcy przed terminem rozpoczęcia projektu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: ok. 11.000.000 zł / rocznie.
Wysokość wsparcia: 80.000 PLN / 18.300 EUR, do 50%.
Wkład własny: 50%.
Czas trwania projektu: nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, do 12 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Firma komercyjna.
2. Fundacja.
3. Instytucja kościelna.
4. Instytucja państwowa.
5. Instytucja samorządowa.
6. Osoba fizyczna.
7. Stowarzyszenie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami.
Priorytety Fundacji:
1. Społeczeństwo, gospodarka, środowisko.
2. Edukacja.
3. Media, opinia publiczna.
4. Nauka.
5. Kultura.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN).
Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu projektu Zarząd FWPN bierze pod uwagę ogólne kryteria oceny merytorycznej, które wynikają ze statutu i misji FWPN:
1. Czy projekt wpływa na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich (dotyczy ważnych, aktualnych tematów i problemów, znajduje przełożenie na postrzeganie Polski w Niemczech lub Niemiec w Polsce)?
2. Czy projekt niweluje deficyty w relacjach polsko-niemieckich (dotyczy obszarów / tematów / środowisk do tej pory ze sobą nie związanych / nie współpracujących)?
3. Czy tematyka projektu jest ważna dla Polski i Niemiec, także w kontekście europejskim (czy chodzi o ważne europejskie, krajowe, regionalne zagadnienia)?
Wnioski o dotację niezależnie od wnioskowanej kwoty można składać na bieżąco, jednak nie później niż 4 i nie wcześniej niż 8 miesięcy przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski złożone w terminie krótszym lub dłuższym niż wymagany nie będą przyjmowane.
Wniosek należy wypełnić tylko w jednej, wybranej wersji językowej.
Termin składania wniosków:  
nabór ciągły – do 30 czerwca każdego roku realizacji programu  
Źródło / Więcej informacji:  
http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-
Kontakt:  
http://fwpn.org.pl/kontakt

Ważne dotacje na współpracę z Niemcami
Wysokość wsparcia 80.000 PLN / 18.300 EUR, do 50%.
Budżet programu 11.000.000 zł
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja