EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Fajne Granty T-Mobile

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH TECHNOLOGII
Celem programu jest stworzenie Biblioteki Warsztatów (zbioru pudełek/skrzynek z materiałami do prowadzenia zajęć z rozumienia nowych technologii), która będzie stanowiła bazę wiedzy i materiałów dla nauczycieli i edukatorów. Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje pozarządowe, szkoły publiczne i niepubliczne, przedszkola publiczne i niepubliczne, biblioteki oraz miejskie i gminne ośrodki kultury, sportu i rekreacji.
Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Wkład własny: nie jest wymagany.
Czas trwania projektu: 13.01 – 13.03.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Szkoły publiczne i niepubliczne.
3. Przedszkola publiczne i niepubliczne.
4. Biblioteki.
5. Miejskie i gminne ośrodki kultury, sportu i rekreacji.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przeprowadzenie zajęć (warsztatu lub cyklu warsztatów) dla określonej grupy wiekowej z przedziału wiekowego od 7 lat do 18 lat wraz z listą materiałów, które muszą zmieścić się w pudełku/skrzynce o wymiarach wewnętrznych 485x385x245 mm, a ich wartość nie może przekroczyć 1.000 zł brutto.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja CoderDojo.
Program jest finansowany ze środków przyznanych przez firmę T-Mobile.
Cele:
– stworzenie Biblioteki Warsztatów (zbioru pudełek/skrzynek z materiałami do prowadzenia zajęć z rozumienia nowych technologii), która będzie stanowiła bazę wiedzy i materiałów dla nauczycieli i edukatorów;
– szerzenie wiedzy o tym, że kluczem do zrozumienia nowych technologii, jest nie tylko programowanie, ale też matematyka, logika, fizyka, a nawet nauki humanistyczne.
Projekt ma służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jego realizacji powinna odczuwać szersza społeczność dzieci lub młodzieży.
Co należy robić, aby wziąć udział w konkursie?:
1. Zebrać pasjonatów nowych technologii i chętnych do działania współpracowników.
2. Wymyślić scenariusz zajęć wraz z listą materiałów, które muszą zmieścić się w pudełku.
3. Opis projektu zgłosić przez formularz na stronie fajnegranty.pl.
4. Laureaci otrzymają informację o wyborze ich scenariusza wraz z dwoma pudełkami do wypełnienia ich sprzętem o wartości do 1.000 PLN każde.
5. Podczas realizacji projektu konkursowego należy stworzyć 2 identyczne pudełka i korzystając z jednego z nich zrealizować warsztaty.
6. Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonego warsztatu/cyklu zajęć i drugi egzemplarz pudełka należy przesłać do Fundacji CoderDojo Polska, aby wziąć udział w drugim etapie konkursu.
Termin składania wniosków:
13 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://fajnegranty.pl/
Kontakt:  
kontakt@fajnegranty.pl

 


Ważne ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH TECHNOLOGII
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}