EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Fajne granty T-Mobile

dotacje na projekty informatyczne dla dzieci
W ramach programu można uzyskać wsparcie realizacji autorskich projektów związanych z  zastosowaniem w edukacji i wychowaniu projektowania i druku 3D wśród nauczycieli i edukatorów dzieci oraz młodzieży. Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje pozarządowe posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, szkoły publiczne i niepubliczne, przedszkola publiczne i niepubliczne, biblioteki, miejskie i gminne ośrodki kultury, sportu i rekreacji oraz centra naukowo-technologiczne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: granty w postaci wysokiej klasy drukarek 3D. W puli programu grantowego jest 12 drukarek 3D.
Wkład własny: nie jest wymagany.
Czas trwania projektu: od 30 maja do 31 października roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, szkoły publiczne i niepubliczne, przedszkola publiczne i niepubliczne, biblioteki, miejskie i gminne ośrodki kultury, sportu i rekreacji, centra naukowo-technologiczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Autorskie projekty związane zastosowaniem w edukacji i wychowaniu projektowania i druku 3D wśród nauczycieli i edukatorów dzieci oraz młodzieży w Polsce.
Opis:
 
Organizatorami programu są: T – Mobile Polska S. A. oraz Fundacja CoderDojo.
Cel: promocja zastosowania w edukacji i wychowaniu projektowania i druku 3D wśród nauczycieli i edukatorów dzieci i młodzieży w Polsce.
Projekt ma służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jego realizacji powinna odczuwać szersza społeczność dzieci lub młodzieży.
Projekt musi przewidywać przeprowadzenie cyklu zajęć w postaci przynajmniej pięciu warsztatów.
Jeden uczestnik może ubiegać się i otrzymać tylko jeden grant (jedną drukarkę 3D) na jeden projekt.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
30 września 2019
Więcej informacji:
 
http://fajnegranty.pl/
Kontakt:
 
kontakt@fajnegranty.pl

Ważne dotacje na projekty informatyczne dla dzieci
Wysokość wsparcia granty w postaci wysokiej klasy drukarek 3D. W puli programu grantowego jest 12 drukarek 3D.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Instytut badawczy
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja