EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Fajne Granty T-Mobile

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH TECHNOLOGII
Celem programu jest stworzenie Biblioteki Warsztatów (zbioru pudełek/skrzynek z materiałami do prowadzenia zajęć z rozumienia nowych technologii), która będzie stanowiła bazę wiedzy i materiałów dla nauczycieli i edukatorów. Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje pozarządowe, szkoły publiczne i niepubliczne, przedszkola publiczne i niepubliczne, biblioteki oraz miejskie i gminne ośrodki kultury, sportu i rekreacji.
Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Wkład własny: nie jest wymagany.
Czas trwania projektu: 01.03 – 30.04.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Szkoły publiczne i niepubliczne.
3. Przedszkola publiczne i niepubliczne.
4. Biblioteki.
5. Miejskie i gminne ośrodki kultury, sportu i rekreacji.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przeprowadzenie zajęć (warsztatu lub cyklu warsztatów) dla określonej grupy wiekowej z przedziału wiekowego od 7 lat do 18 lat wraz z listą materiałów, które muszą zmieścić się w pudełku/skrzynce o wymiarach wewnętrznych 485x385x245 mm, a ich wartość nie może przekroczyć 1.000 zł brutto.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja CoderDojo.
Program jest finansowany ze środków przyznanych przez firmę T-Mobile.
Cele:
– stworzenie Biblioteki Warsztatów (zbioru pudełek/skrzynek z materiałami do prowadzenia zajęć z rozumienia nowych technologii), która będzie stanowiła bazę wiedzy i materiałów dla nauczycieli i edukatorów;
– szerzenie wiedzy o tym, że kluczem do zrozumienia nowych technologii, jest nie tylko programowanie, ale też matematyka, logika, fizyka, a nawet nauki humanistyczne.
Projekt ma służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jego realizacji powinna odczuwać szersza społeczność dzieci lub młodzieży.
Co należy robić, aby wziąć udział w konkursie?:
1. Zebrać pasjonatów nowych technologii i chętnych do działania współpracowników.
2. Wymyślić scenariusz zajęć wraz z listą materiałów, które muszą zmieścić się w pudełku.
3. Opis projektu zgłosić przez formularz na stronie fajnegranty.pl.
4. Laureaci otrzymają informację o wyborze ich scenariusza wraz z dwoma pudełkami do wypełnienia ich sprzętem o wartości do 1.000 PLN każde.
5. Podczas realizacji projektu konkursowego należy stworzyć 2 identyczne pudełka i korzystając z jednego z nich zrealizować warsztaty.
6. Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonego warsztatu/cyklu zajęć i drugi egzemplarz pudełka należy przesłać do Fundacji CoderDojo Polska, aby wziąć udział w drugim etapie konkursu.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://fajnegranty.pl/
Kontakt:  
kontakt@fajnegranty.pl

 


Ważne ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH TECHNOLOGII
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}