EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Matsumae Foundation Fellowship Program

26.400.000 JPY.
stypendia dla doktorantów w Japonii
W programie mogą wziąć udział osoby ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii. Pobyt badawczy w Japonii może trwać od 3 do 6 miesięcy. Organizatorzy przyznają ok. 20 stypendiów. Preferowane są wnioski dotyczące badań z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierii oraz medycyny. Wnioskodawca musi mieć poniżej 49 lat i wykazywać znajomość języka angielskiego lub japońskiego umożliwiającą komunikację i prowadzenie badań.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 26.400.000 JPY.
Wysokość wsparcia: 220.000 JPY/miesiąc.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii.
Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania:
– wiek poniżej 49 lat;
– znajomość języka angielskiego lub japońskiego umożliwiająca komunikację i prowadzenie badań;
– stopień naukowy doktora;
– ugruntowana pozycja naukowa w swoim kraju oraz zadeklarowany powrót do kraju macierzystego po zakończeniu stypendium;
– brak wcześniejszego pobytu w Japonii.
Opis:  
Organizatorem programu jest The Matsumae International Foundation.
Pobyt badawczy w Japonii może trwać od 3 do 6 miesięcy. Przyznanych zostanie ok. 20 stypendiów.
Preferowane są wnioski dotyczące badań z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierii oraz medycyny.
Termin składania wniosków:
31 lipca każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
Kontakt:  
http://www.mif-japan.org/contact/?hl=en

Ważne stypendia dla doktorantów w Japonii
Wysokość wsparcia 220.000 JPY/miesiąc.
Budżet programu 26.400.000 JPY.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium