EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Matsumae Foundation Fellowship Program

26.400.000 JPY.
stypendia dla doktorantów w Japonii
W programie mogą wziąć udział osoby ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii. Pobyt badawczy w Japonii może trwać od 3 do 6 miesięcy. Organizatorzy przyznają ok. 20 stypendiów. Preferowane są wnioski dotyczące badań z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierii oraz medycyny. Wnioskodawca musi mieć poniżej 49 lat i wykazywać znajomość języka angielskiego lub japońskiego umożliwiającą komunikację i prowadzenie badań.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 26.400.000 JPY.
Wysokość wsparcia: 220.000 JPY/miesiąc.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii.
Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania:
– wiek poniżej 49 lat;
– znajomość języka angielskiego lub japońskiego umożliwiająca komunikację i prowadzenie badań;
– stopień naukowy doktora;
– ugruntowana pozycja naukowa w swoim kraju oraz zadeklarowany powrót do kraju macierzystego po zakończeniu stypendium;
– brak wcześniejszego pobytu w Japonii.
Opis:  
Organizatorem programu jest The Matsumae International Foundation.
Pobyt badawczy w Japonii może trwać od 3 do 6 miesięcy. Przyznanych zostanie ok. 20 stypendiów.
Preferowane są wnioski dotyczące badań z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierii oraz medycyny.
Termin składania wniosków:
31 lipca każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
Kontakt:  
http://www.mif-japan.org/contact/?hl=en

Ważne stypendia dla doktorantów w Japonii
Wysokość wsparcia 220.000 JPY/miesiąc.
Budżet programu 26.400.000 JPY.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}