EDUKACJA I MŁODZIEŻ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE

Inkubator TransferHUB

INNOWACJE W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA I PRZYSZŁOŚCI RYNKU PRACY
W ramach projektu można uzyskać wsparcie na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy dotyczących jednego z trzech obszarów tematycznych:
– pozycji i możliwości zawodowych kobiet,
– starzejącego się społeczeństwa,
– automatyzacji i robotyzacji.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 38.000 zł.
Wkład własny: nie jest wymagany.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Każda osoba, grupa nieformalna lub organizacja (osoby prywatne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty i instytucje publiczne).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Nowatorskie rozwiązania w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy dotyczące jednego z trzech obszarów tematycznych:
– pozycji i możliwości zawodowych kobiet,
– starzejącego się społeczeństwa,
– automatyzacji i robotyzacji.
Organizatorzy naboru wniosków poszukują nowatorskich innowacji, które:
– można przetestować w ciągu pół roku,
– nie były wcześniej stosowane na terenie Polski,
– są dostępne,
– będą pomagać przezwyciężać ich odbiorczyniom i odbiorcom bariery związane np. z niepełnosprawnością, wiekiem lub płcią,
– mogą być stosowane w przyszłości przez inne osoby, firmy lub instytucje.
Opis:  
Projekt jest realizowany w partnerstwie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Trzecia edycja Inkubatora TransferHUB jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego).
Cel: wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy.
Inkubator inicjatyw społecznych TransferHub stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania, jakie stoją obecnie przed pracownikami za sprawą m.in. postępującej cyfryzacji.
Granty przeznaczone na testowanie rozwiązania otrzymają autorzy około 50 innowacji.
Minimum 10% z nich otrzyma następnie wsparcie na upowszechnienie projektu i zdobycie wartościowych partnerów.
Podczas poszczególnych etapów, uczestnicy mogą liczyć na stałe wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony ekspertów i opiekunów innowacji.
Termin składania wniosków:
6 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa programu
Kontakt:  
https://transferhub.pl/kontakt

Ważne INNOWACJE W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA I PRZYSZŁOŚCI RYNKU PRACY
Wysokość wsparcia maks. 38.000 zł. 
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}