EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży

polsko-izraelskie spotkania młodzieży
Program jest przeznaczony dla osób pomiędzy 20 a 35 rokiem życia z Polski i Izraela, które są edukatorami, studentami albo aktywistami zainteresowanymi tematem międzykulturowości, historii relacji polsko-żydowskich czy dialogu polsko-żydowskiego i które działają w organizacjach pozarządowych lub instytucjach kultury czy edukacji. Przewidzianych jest 15 miejsc dla uczestników z Polski oraz 15 miejsc dla uczestników z Izraela.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby pomiędzy 20 a 35 rokiem życia z Polski i Izraela, które:
– są edukatorami, studentami, aktywistami zainteresowanymi tematem międzykulturowości, historii relacji polsko-żydowskich czy dialogu polsko-żydowskiego,
– działają w organizacjach pozarządowych lub instytucjach kultury czy edukacji,
– mają pomysł na realizację projektu/projektów o tematyce międzykulturowej lub polsko-żydowskiej;
– interesują się tematyką międzykulturowości lub historii relacji polsko-żydowskich;
– mają doświadczenie, jako uczestnik lub realizator w projektach o tematyce międzykulturowej lub polsko-żydowskiej;
– posługują się biegle językiem angielskim,
– chcą rozpocząć działania, którymi przyczynią się do dialogu, aktywizacji społecznej i zmiany postaw w obu krajach.
Opis:  
Organizatorem programu jest Muzeum POLIN. Współorganizatorem programu jest Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Program jest finansowany dzięki wsparciu darczyńców – Tomka Ulatowskiego oraz Ygala Ozechova.
Terminy programu:
– 9-13 lipca 2019 – I część programu w Polsce,
– 23-27 września 2019 – II część programu w Izraelu.
Przewidzianych jest 15 miejsc dla uczestników z Polski oraz 15 miejsc dla uczestników z Izraela.
Cel: umożliwienie młodym ludziom poznania wielowątkowej polsko-żydowskiej historii i współczesnej kultury Polski i Izraela.
Działania zaplanowane w ramach programu mają na celu zmotywowanie młodych ludzi do współpracy i nawiązywania partnerstw, tak aby w przyszłości mogli realizować wspólne projekty na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa Żydów polskich.
Organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz do 700 zł zwrotu kosztów za bilety samolotowe.
Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu krajowego oraz lokalnego oraz koszty ubezpieczenia.
Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.
Termin składania wniosków:
24 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.polin.pl/pl/PIYE
Kontakt:  
Anna Pokłosiewicz
Muzeum POLIN
apoklosiewicz@polin.pl

Ważne polsko-izraelskie spotkania młodzieży
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium