INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA

Program MKiDN – Infrastruktura kultury

Obraz Ernesto Eslava z Pixabay
23.480.000 zł.
DOFINANSOWANIE INFRASTRUKTURY INSTYTUCJI KULTURY
Program przewiduje dofinansowanie inwestycji służących prowadzeniu działalności kulturalnej. Jego celem jest tworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 23.480.000 zł.
Wysokość wsparcia: 50-80% (w uzasadnionych przypadkach 100%), 50.000 zł – 5.000.000 zł
Wkład własny: 20-50% (w uzasadnionych przypadkach 0%).
Czas trwania projektu: maks. 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
3. Państwowe instytucje kultury w tym instytucje współprowadzone przez ministra i JST wpisane w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKiDN.
4. Samorządowe instytucje kultury (w tym instytucje współprowadzone przez JST i ministra wpisane do rejestru organizatorów samorządowych) z wyjątkiem:
– domów kultury, centrów kultury i sztuki oraz ośrodków kultury;
– bibliotek posiadających status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki;
– podmiotów uprawnionych do składania wniosków w Programie Wieloletnim Infrastruktura bibliotek (biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne dla których organizatorem jest odpowiednio gmina wiejska, miejsko-wiejska lub gmina miejska do 50.000 mieszkańców);
5. Jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem tych, które występują jako:
– organy prowadzące dla: domów kultury, ośrodków kultury, centrów kultury i sztuki;
– jako organy prowadzące dla: bibliotek, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki;
– jako organy prowadzące dla podmiotów uprawnionych do składania wniosków w Programie Infrastruktura bibliotek (biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne dla których organizatorem jest odpowiednio gmina wiejska, miejsko-wiejska lub gmina miejska do 50.000 mieszkańców).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie inwestycji służących prowadzeniu działalności kulturalnej:
1. Budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej.
2. Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej.
3 Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cel: tworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.
Wniosek wypełnia się w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI).
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie jeden wniosek (do limitu wliczane są wnioski, które uzyskały dofinansowanie w trybie wieloletnim w latach 2018 oraz 2019).
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
WAŻNE:
– dla domów/ośrodków/centrów kultury oraz ich organów prowadzących odpowiednim programem jest Infrastruktura domów kultury – wspomniane instytucje powinny kontaktować się z Narodowym Centrum Kultury;
– dla bibliotek oraz ich organów prowadzących  znajdujących się w miejscowościach poniżej 50.000 mieszkańców odpowiednim priorytetem jest Infrastruktura bibliotek – wspomniane instytucje powinny kontaktować się z Instytutem Książki.
Termin składania wniosków:
29 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury2
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Maciej Opiłowski – T: 22 551 57 94, mopilowski@mkidn.gov.pl
Paweł Stułka – T: 22 551 57 92, pstulka@mkidn.gov.pl

 


Ważne DOFINANSOWANIE INFRASTRUKTURY INSTYTUCJI KULTURY
Wysokość wsparcia 50-80% (w uzasadnionych przypadkach 100%), 50.000 zł – 5.000.000 zł.
Budżet programu 23.480.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}