EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Bundestag International Parliamentary Scholarships

staże w Niemczech
Konkurs adresowany jest do obywateli polskich, którzy są absolwentami studiów wyższych i nie ukończyli 30. roku życia. W ramach naboru można uzyskać możliwość odbycia pięciomiesięcznego  stażu w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu. Oprócz stypendium w wysokości 500 euro/miesięcznie stypendystom przysługuje bezpłatne zakwaterowanie oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia i podróży.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 500 euro/miesięcznie.
Czas trwania projektu: 1.03-31.07 (5 miesięcy).
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Konkurs adresowany jest do obywateli polskich, którzy są absolwentami studiów wyższych i nie ukończyli 30. roku życia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Możliwość odbycia  stażu w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu.
Opis:  
Organizatorem programu jest Bundestag.
Staż trwa 5 miesięcy (1.03-31.07).
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:
– obywatelstwo polskie;
– ukończone studia wyższe;
– bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (co najmniej B2);
– znajomość niemieckiej polityki i historii oraz niemieckiego społeczeństwa;
– wiek poniżej 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium;
– zaangażowanie społeczne.
Oprócz stypendium w wysokości 500 euro/miesięcznie stypendystom przysługuje bezpłatne zakwaterowanie oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia i podróży.
Termin składania wniosków:
31 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://polen.diplo.de/pl-pl/04-news/-/2218690
https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/polen-245046
Kontakt:  
Internationales Parlaments-Stipendium
ul. Jazdów 12 , 00-467 Warszawa
info@warschau.diplo.de
T: (0048 22) 584 17 00
F: (0048 22) 584 17 39

Ważne staże w Niemczech
Wysokość wsparcia 500 euro/miesięcznie.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}