EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

1.000.000 zł.
dotacje dla projektów na rzecz społeczności uczelni
Program wspiera projekty realizowane na rzecz środowiska akademickiego, w tym działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych, działania na rzecz zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, działania związane z rozwojem mediów akademickich oraz inicjatywy na rzecz wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 30.000-100.000 zł., do 95%.
Wkład własny: od 5%
Czas trwania projektu: do 15 grudnia roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
Wnioskodawcy powinni prowadzić działalność statutową w obszarze celów konkursu i działać w środowisku akademickim.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych.
2. Działania na rzecz zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego – w tym działania strażnicze.
3. Działania związane z rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych.
4. Działania na rzecz wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Projekty mogą mieć formę konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i tym podobnych działań.
Administracyjno-koordynacyjne koszty obsługi zadania publicznego nie mogą przekroczyć 10% dotacji.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 2 oferty w ramach ogłoszonego konkursu.
Termin składania wniosków:
1 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-w-2019-r-zadania-publicznego-pn-organizowanie-i-animowanie-dzialan-na-rzecz-srodowiska-akademickiego
Kontakt:  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
T: (22) 50 17 844
kamila.tlaga@nauka.gov.pl

Ważne dotacje dla projektów na rzecz społeczności uczelni
Wysokość wsparcia 30.000-100.000 zł., do 95%.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja