EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Pierwszy Rok

2.500.000 zł.
STYPENDIA DLA MŁODYCH LUDZI Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI
Celem programu jest wsparcie finansowe młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek i zachęcenie ich do podjęcia studiów. Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach akademickich.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: 5.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Student, który spełnia łącznie następujące warunki:
– zdał egzamin maturalny w okresie dwóch lat poprzedzający rok, w którym odbywa się nabór wniosków,
– został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku,
– pochodzi z miasta lub wsi do 30.000 mieszkańców,
– średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2018 r. 1350 PLN,
– posiada obywatelstwo polskie.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia.
Cel: wsparcie finansowe młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek i zachęcenie ich do podjęcia studiów.
W ramach programu nie ma ograniczeń co do kierunku studiów.
Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach akademickich.
Fundacja przyznaje co roku ok. 500 stypendiów, każde w wysokości 5.000 złotych.
Termin składania wniosków:
13 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fejj.pl
Kontakt:  
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
ul. Naukowa 30A/4
02-463 Warszawa
styp.1rok@fejj.pl

 


Ważne STYPENDIA DLA MŁODYCH LUDZI Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI
Wysokość wsparcia 5.000 zł.
Budżet programu 2.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}