20 C
Warszawa
czwartek, 30 maja, 2024

European Language Label

Głównymi celami konkursu są: rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych oraz motywowanie do nauki języków obcych i kształtowanie samodzielności w ich nauce. W konkursie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe,  placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające.
Rodzaj wsparcia:
NAGRODA HONOROWA
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające.
Nagroda przyznawana jest za projekt językowy realizowany w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem konkursu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej.
Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.
Cele
:
1. Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych.
2. Motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce.
3. Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych.
4. Uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego.
5. Promowanie wielo- i różnojęzyczności.
Najważniejszym kryterium oceny projektów jest ich innowacyjność polegająca na znalezieniu środków niedostępnych w dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego, służących do lepszego rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych (obejmujących kompetencje ogólne, językowe, socjolingwistyczne i pragmatyczne, interkulturowe) albo umożliwiających pełną realizację potrzeb i uzupełnienie braków kompetencyjnych uczniów.
Kategorie konkursowe:
1. Projekty dofinansowane w programie Erasmus+: ocenie podlegają projekty kończące się między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2023 r.
2. Projekty realizowane w innych programach niż Erasmus+ lub realizowane indywidualnie w instytucji edukacyjnej: ocenie podlegają projekty zakończone w latach 2022, 2023, 2024 lub takie, które jeszcze się nie zakończyły, ale wypracowały już rezultaty, które mogą zostać ocenione przez jury konkursu.
W latach 2023-2024 „Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków” jest przyznawany projektom, które wspierają co najmniej jeden z wymienionych poniżej priorytetów europejskich: 1.
Wspieranie nowo przybyłych migrantów oraz przesiedlonych dzieci i młodzieży w zakresie potrzeb związanych z nauką języka.
2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie włączania i dialogu międzykulturowego, w szczególności w odniesieniu do zwiększonej różnorodności językowej w klasie.
3. Wsparcie dla projektów dotyczących języków regionalnych i języków mniejszości jako środków promowania równości, spójności społecznej i aktywnej postawy obywatelskiej.
4. Nauka języków jako sposób wspierania rozwoju osobistego dorosłych osób uczących się.
Priorytety europejskie zostały uzupełnione o następujące priorytety krajowe:
1. Język i kultura kraju osiedlenia i kraju pochodzenia jako narzędzia w procesach edukacji i integracji (osób przybywających i osób przyjmujących/osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa).
2. Język i przedsiębiorczość.
3. Język jako narzędzie mediacji między ludźmi i kulturami.
Projekty powinny dotyczyć języków krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+ (27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, inne kraje nienależące do UE: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Republika Macedonii Północnej, Konfederacja Szwajcarska i Wielka Brytania).
Każdy z Laureatów Konkursu ELL otrzymuje Certyfikat European Language Label oraz statuetkę.
Termin składania wniosków: 
14 czerwca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o konkursie na stronie FRSE
Kontakt

Temat: INNOWACYJNOŚĆ W DZIEDZINIE NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Wnioskodawca:
  • Szkoła wyższa
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia:
  • nagroda

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze