EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

400.000 zł.
dotacje dla szkół edukujących uczniów z doświadczeniem migracyjnym
Program oferuje dofinansowanie inicjatyw wspomagających podjęcie nauki w publicznych szkołach przez uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności poprzez: przygotowanie materiałów dydaktycznych  dla nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych, organizację intensywnych kursów wakacyjnych języka polskiego dla uczniów podlegających ochronie międzynarodowej, projekty na rzecz przygotowania nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym oraz projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 400.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 90%.
Wkład własny: min. 10%.
Czas trwania projektu: do 15 grudnia roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty wspomagające podjęcie nauki w publicznych szkołach przez uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności poprzez:
– przygotowanie materiałów dydaktycznych  dla nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych,
– organizację intensywnych kursów wakacyjnych języka polskiego dla uczniów podlegających ochronie międzynarodowej,
– projekty na rzecz przygotowania nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym,
– projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Cel: dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy, w tym uczniowie podlegający ochronie międzynarodowej, oraz należący do mniejszości narodowych i etnicznych, a także placówek oświatowo-wychowawczych działających w środowisku lokalnym.
Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
18 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.men.gov.pl/strony/wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-konkurs-nr-de-wzp-263-1-1-2019.html
Kontakt:  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Ekonomiczny
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
Bartłomiej Radecki
bartlomiej.radecki@men.gov.pl
T: (22) 34 74 843

Ważne dotacje dla szkół edukujących uczniów z doświadczeniem migracyjnym
Wysokość wsparcia do 90%.
Budżet programu 400.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}