KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Placówka

100.000 zł.
WSPARCIE SZTUKI SCENICZNEJ
Program wspiera projekty, które proponują podjęcie poszukiwań dążących do stworzenia oryginalnych i eksperymentalnych propozycji artystycznych oraz prezentujących oryginalne metody pracy, nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 100.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 100.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: Projekt musi być zrealizowany, zaprezentowany i rozliczony od lutego do grudnia kolejnego
roku kalendarzowego (2022).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Twórcy lub grupy twórców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty obejmujące wszystkie odmiany współczesnej sztuki scenicznej, także łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem społecznym itp.
Projekty, które proponują podjęcie poszukiwań dążących do stworzenia oryginalnych i eksperymentalnych propozycji artystycznych oraz prezentujących oryginalne metody pracy, nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego.
W obecnej edycji programu preferowane są działania performatywne realizowane w świecie realnym lub wirtualnym (radio, internet), które pozwolą twórcom/twórczyniom i odbiorcom/odbiorczyniom doświadczać tego, co najważniejsze, czyli spotkania (z zachowaniem obostrzeń np. fizycznego dystansu).
Najwyżej oceniane będą te projekty, które nie będą prostym przeniesieniem, nagraniem, czy streamingiem, a prawdziwym poszukiwaniem nowych dróg kontaktu lub twórczym adaptowaniem form i narzędzi już istniejących.
Projektem jest zarówno pomysł na przedstawienie/performance, jak też precyzyjnie określony etap procesu twórczego, czy twórczo-badawczego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Cel: wspieranie poszukiwań teatralnych poprzez stworzenie finansowych i organizacyjnych możliwości pracy nad nimi ze środków i przy wykorzystaniu infrastruktury Instytutu Teatralnego.
W bieżącej edycji programu budżet programu zostanie podzielony pomiędzy maks. trzy projekty.
Termin składania wniosków:
21 sierpnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.instytut-teatralny.pl/2021/07/13/przedluzamy-termin-zgloszen-do-vii-edycji-programu-placowka/
Kontakt:  
jbiernacka@instytut-teatralny.pl

Ważne WSPARCIE SZTUKI SCENICZNEJ
Wysokość wsparcia do 100.000 zł.
Budżet programu 100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}