KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Placówka

100.000 zł.
wsparcie dla artystów sztuk wizualnych
W ramach programu można uzyskać wsparcie w wysokości do 100.000 zł na projekt obejmujący wszystkie odmiany współczesnej sztuki scenicznej, także łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem społecznym itp. W każdej edycji programu wybierany jest jeden projekt. Wnioski o dofinansowanie mogą składać twórcy lub grupy twórców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 100.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 100.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1 rok.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Twórcy lub grupy twórców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty obejmujące wszystkie odmiany współczesnej sztuki scenicznej, także łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem społecznym itp.
Preferowane są projekty, które proponują podjęcie poszukiwań dążących do stworzenia oryginalnych i eksperymentalnych propozycji artystycznych oraz prezentujących oryginalne metody pracy, nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Cel: wspieranie poszukiwań teatralnych poprzez stworzenie finansowych i organizacyjnych możliwości pracy nad nimi ze środków i przy wykorzystaniu infrastruktury Instytutu Teatralnego.
W każdej edycji programu wybierany jest jeden projekt.
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.instytut-teatralny.pl/projekty/program-placowka/
Kontakt:  
jbiernacka@instytut-teatralny.pl

Ważne wsparcie dla artystów sztuk wizualnych
Wysokość wsparcia do 100.000 zł.
Budżet programu 100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja