EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

POPC 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

25.000.000 zł.
wsparcie cyfrowych kompetencji nauczycieli
Program przewiduje dotacje na projekty, których celem jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania. Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia takich celów jak: e-aktywizacja osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych oraz pobudzanie kreatywności i promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 25.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 95%, maks.:
1.700.000 PLN – dla wniosków złożonych dla NUTS-3: Ostrołęcki, Radomski, Słupski, Płocki;
– 2.275.000 PLN – dla wniosków złożonych dla NUTS-3: Miasto Łódź, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Kraków, Katowicki, Miasto Poznań, Miasto Szczecin, Miasto Wrocław, Trójmiejski.
Wkład własny: 5%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Partnerstwa organizacji pozarządowych z JST.
3. Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.
4. Instytucje publiczne z obszaru nauki.
5. Instytucje publiczne z obszaru edukacji.
6. Instytucje publiczne z obszaru kultury.
7. Szkoły wyższe.
8. Partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.
Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia takich celów jak:
– e-aktywizacja osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
– rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
– pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania tych samych wydatków w ramach projektu z innych środków publicznych.
Grupa docelowa: nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych. Fakultatywnie: pracownicy miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni powołani przez organ prowadzący właściwy miejscowo ośrodek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek publicznych, pracownicy publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną), inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą.
Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania to 300.000 PLN.
Wnioski są przyjmowane w formie elektronicznej i muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Termin składania wniosków:
29 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-2-czwarty-konkurs/?fbclid=IwAR2utNiVvRGJxPIxntRt6VYmaKSgn24L2m-H3TcgAKZMG1yjIDYbp15pq4w
Kontakt:  
konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl

 


Ważne wsparcie cyfrowych kompetencji nauczycieli
Wysokość wsparcia 95%, maks.: 1.700.000 PLN – dla wniosków złożonych dla NUTS-3: Ostrołęcki, Radomski, Słupski, Płocki; - 2.275.000 PLN – dla wniosków złożonych dla NUTS-3: Miasto Łódź, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Kraków, Katowicki, Miasto Poznań, Miasto Szczecin, Miasto Wrocław, Trójmiejski.
Budżet programu 25.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja