12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Zachować pamięć

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
Na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania. PNWM przyznaje zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego.
Projekty online: Uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online są dostępne pod adresem: https://pnwm.org/projekty-online.
PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny.
Czas trwania projektu:
min. 4 dni  – maks. 14  dni.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Polsko-niemieckie lub trójstronne partnerstwa.
Partnerstwa mogą tworzyć szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Realizacja polsko-niemieckich lub trójstronnych projektów realizowane przez grupy młodzieży, które podczas wspólnych spotkań podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.
Grupy zachęca się, by projekty realizowane były we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmującymi się zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystające z oferty pedagogicznej tych placówek.
Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną projekty  można realizować stacjonarnie, online lub hybrydowo.
W trakcie spotkań młodzież zajmuje się takimi zagadnieniami jak:
– polityczny i społeczny kontekst powstania narodowego socjalizmu,
– tematyka Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej,
– historia odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech.
Każdy projekt realizowany w ramach programu musi spełniać następujące kryteria:
1. Tytuł i opis projektu są zgodne z założeniami programu. Wszystkie zaplanowane działania, także te w części odnoszącej się do czasów współczesnych, nawiązują do tematyki projektu.
2. Jego program obejmuje wizytę w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego oraz pogłębione poznanie historii tego miejsca. Zachęcamy do realizowania projektów we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmujący­mi się zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystają­ce z oferty pedagogicznej tych placówek.
3. Co najmniej połowa programu poświęcona jest tematyce narodowego socjalizmu, II wojny światowej, Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy (wraz ze wspólnym przygotowaniem i podsumo­waniem tej części przez obydwie grupy stanowi co najmniej 50% całego projektu).
4. Program części historycznej odnosi się do współcze­sności i życia młodych ludzi, i stworzony jest w opar­ciu o zagadnienia nurtujące uczestników. Z opisu i realizacji projektu wynika aktywny udział młodzieży w planowaniu i przebiegu programu.
5. Program składa się częściowo z warsztatów, podczas których młodzież, bazując na zdobytej wiedzy historycznej, ma okazję do rozważań i dyskusji na temat problemów występujących we współczesnym świecie.
6. Uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i podczas spotkania) do udziału w projekcie i podejmowania trudnej tematyki historycznej oraz aktywnie biorą udział w podsumowaniu programu.
7. W przypadku projektów trójstronnych uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju trzeciego.
8. Pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wza­jemne poznanie się, zawiera elementy edukacji między­kulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsia­da, np. jego historii, kultury, języka i życia codziennego.
9. Wspólny program trwa od 4 do 14 dni.
10. Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 14 do 26 lat.
Opis: 
Organizatorem programu dotacji jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).
Cel: umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości.
Miejscami pamięci w rozumieniu programu to miejsca upamiętnienia ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji, miejsc masowych zbrodni, obozów pracy, obozów koncentracyjnych. obozów zagłady oraz obozów pracy.
Nowością w programie jest możliwość włączenia się ze swoim projektem w Kampanię #StolenMemory (https://pnwm.org/kampania-stolenmemory/)
Dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:
– ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
– z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.
Termin składania wniosków:
31 maja 2023
Źródło / Więcej informacji: 
Strona internetowa Programu
Kontakt: 
Piotr Kwiatkowski
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
(wymiana szkolna)
T: +48 22 5188932 (dla osób z Polski)
T: +48 509 757 032
T: +49 331 2847 933 (dla osób z Niemiec)

Dorota Bastos
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
(pozaszkolna wymiana młodzieży)
T: +49 331-2847931

Temat: PROJEKTY W MIEJSCACH PAMIĘCI TERRORU HITLEROWSKIEGO
Wysokość wsparcia: Na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania. PNWM przyznaje zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego. Projekty online: Uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online są dostępne na stronie internetowej PNWM. PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny.
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze