26,7 C
Warszawa
sobota, 13 sierpnia, 2022

Zachować pamięć

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
Na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania. PNWM przyznaje zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego.
Projekty online: Uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online są dostępne pod adresem: https://pnwm.org/projekty-online. PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny.
Czas trwania projektu:
min. 4 dni  – maks. 14  dni.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Polsko-niemieckie lub trójstronne partnerstwa.
Partnerstwa mogą tworzyć szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Realizacja polsko-niemieckich lub trójstronnych projektów realizowane przez grupy młodzieży, które podczas wspólnych spotkań podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.
Grupy zachęca się, by projekty realizowane były we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmującymi się zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystające z oferty pedagogicznej tych placówek.
Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną projekty  można realizować stacjonarnie, online lub hybrydowo.
W trakcie spotkań młodzież zajmuje się takimi zagadnieniami jak:
– polityczny i społeczny kontekst powstania narodowego socjalizmu,
– tematyka Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej,
– historia odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech.
Każdy projekt realizowany w ramach programu musi spełniać następujące kryteria:
1. Tytuł i opis projektu są zgodne z założeniami programu. Wszystkie zaplanowane działania, także te w części odnoszącej się do czasów współczesnych, nawiązują do tematyki projektu.
2. Program projektu obejmuje wizytę w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego oraz pogłębione poznanie historii tego miejsca.
3. Co najmniej połowa programu poświęcona jest tematyce narodowego socjalizmu, II wojny światowej, Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy (wraz ze wspólnym przygotowaniem i podsumowaniem tej części przez obydwie grupy stanowi co najmniej 50% całego projektu).
4. Program części historycznej odnosi się do współcze­sności i życia młodych ludzi, i stworzony jest w oparciu o zagadnienia nurtujące uczestników. Z opisu i realizacji projektu wynika aktywny udział młodzieży w planowaniu i przebiegu programu.
5. Program składa się częściowo z warsztatów, podczas których młodzież, bazując na zdobytej wiedzy historycznej, ma okazję do rozważań i dyskusji na temat problemów występujących we współczesnym świecie.
6. Uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i podczas spotkania) do udziału w projekcie i podejmowania trudnej tematyki historycznej oraz aktywnie biorą udział w podsumowaniu programu.
7. W przypadku projektów trójstronnych uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju trzeciego.
8. Pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera elementy edukacji międzykulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsiada, np. jego historii, kultury, języka i życia codziennego.
Opis: 
Organizatorem programu dotacji jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).
Cel: umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości.
Miejscami pamięci w rozumieniu programu to miejsca upamiętnienia ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji, miejsc masowych zbrodni, obozów pracy, obozów koncentracyjnych. obozów zagłady oraz obozów pracy.
Liczebność grupy: maks. 50 uczestników w wieku 14-26 lat.
Nowością w programie jest możliwość włączenia się ze swoim projektem w Kampanię #StolenMemory (https://pnwm.org/kampania-stolenmemory/)
Dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:
– ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
– z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.
Termin składania wniosków:
30 września 2022
Źródło / Więcej informacji: 
Strona internetowa programu
Kontakt: 
Piotr Kwiatkowski
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
(wymiana szkolna)
T: +48 22 5188932 (dla osób z Polski)
T: +48 509 757 032
T: +49 331 2847 933 (dla osób z Niemiec)
piotr.kwiatkowski@pnwm.org
Dorota Bastos
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
(pozaszkolna wymiana młodzieży)
T: +49 331-2847931
dorota.bastos@dpjw.org

Temat: PROJEKTY W MIEJSCACH PAMIĘCI TERRORU HITLEROWSKIEGO
Wysokość wsparcia: Na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania. PNWM przyznaje zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego. Projekty online: Uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online są dostępne na stronie internetowej PNWM. PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny.
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja
Poprzedni artykułCyfrowy Powiat
Następny artykułEksperyment Wymiana

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najnowsze