BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE

Razem bezpieczniej

6.000.000 zł.
dotacje na lokalne projekty z zakresu bezpieczeństwa
Program „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka wspiera projekty związane z ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 100.000 zł.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:6.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:25.000-100.000 zł.
Wkład własny:wymagany, lecz jego wysokość nie została określona.
Czas trwania projektu:do 31.12.2019.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:NIE
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Organizacje pozarządowe.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
1. Projekty z zakresu bezpieczeństwa w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, w tym projekty z zakresu modernizacji  przejść dla pieszych/w okolicach przejść dla pieszych oraz budowa miasteczek ruchu drogowego.
2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży: przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży, zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy
3. Edukacja dla bezpieczeństwa: korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo nad wodą i w górach.
Opis: 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Cel główny: wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Cele szczegółowe:
– bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
– bezpieczne przejścia dla pieszych,
– przeciwdziałanie zjawiskom patologii,
– ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.
Z każdego województwa do MSWiA może zostać przekazanych maks. 26 projektów.
Termin składania wniosków:
Termin składania wniosków w poszczególnych województwach zostanie ustalony przez właściwe miejscowo urzędy wojewódzkie.
25 stycznia 2019 (termin przekazania wniosków przez wojewodów do MSWiA)
Przewidywany termin składania wniosków:
24 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji: 
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl
Kontakt: 
właściwe miejscowo Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

 


Ważne dotacje na lokalne projekty z zakresu bezpieczeństwa
Wysokość wsparcia 25.000-100.000 zł.
Budżet programu 6.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja