WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Europa dla obywateli – 2.1 Partnerstwo miast

185.468.000 euro
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ MIAST W UE
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na projekty współpracy międzynarodowej  pomiędzy samorządami. Wspomniane projekty mają mieć na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do zaangażowania społecznego, politycznego oraz wolontariatu. W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, z których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 185.468.000 euro (budżet całego programu EdO).
Wysokość wsparcia: maks. 25.000 euro.
Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony.
Czas trwania projektu: maks. 21 dni.
Dla projektów składanych do 1 lutego: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 lipca roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu.
Dla projektów składanych do 1 września: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 lutego do 31 października roku następującego po upływie tego terminu.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Miasta/władze miejskie.
2. Gminy (miejskie/wiejskie).
3. Komitety do spraw partnerstwa.
4. Inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do zaangażowania  społecznego, politycznego oraz wolontariatu.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.
W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (organizacje nie muszą mieć formalnie udokumentowanej współpracy – np. podpisanej umowy partnerskiej).
W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący.
Termin składania wniosków:
1 lutego 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
Kontakt:  
http://europadlaobywateli.pl/kontakt/
Punkt Kontaktowy “Europa dla obywateli” w Polsce
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
T:+48 22 447 61 16 , +48 22 447 61 74
edo@iam.pl

 


Ważne DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ MIAST W UE
Wysokość wsparcia maks. 25 000 euro.
Budżet programu 185.468.000 euro
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}