WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Europa dla obywateli – 2.1 Partnerstwo miast

DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ MIAST W UE
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na projekty współpracy międzynarodowej  pomiędzy samorządami. Wspomniane projekty mają mieć na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do zaangażowania społecznego, politycznego oraz wolontariatu. W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, z których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 25.000 euro.
Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony.
Czas trwania projektu: maks. 21 dni.
Dla projektów składanych do 4 lutego: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 lipca roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu.
Dla projektów składanych do 1 września: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 lutego do 31 października roku następującego po upływie tego terminu.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Miasta/władze miejskie.
2. Gminy (miejskie/wiejskie).
3. Komitety do spraw partnerstwa.
4. Inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do zaangażowania  społecznego, politycznego oraz wolontariatu.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.
W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (organizacje nie muszą mieć formalnie udokumentowanej współpracy – np. podpisanej umowy partnerskiej).
W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący.
Termin składania wniosków:
1 września 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
Kontakt:  
http://europadlaobywateli.pl/kontakt/
Punkt Kontaktowy “Europa dla obywateli” w Polsce
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
T:+48 22 447 61 16 , +48 22 447 61 74
edo@iam.pl

 


Ważne DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ MIAST W UE
Wysokość wsparcia maks. 25 000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}