SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Europa dla obywateli 2.3 – Projekty społeczeństwa obywatelskiego

185.468.000 euro.
dotacje na zapewnienie udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityk UE
Program oferuje dotacje na projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje nienastawione na zysk (w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego) a także instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze. W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 185.468.000 euro (budżet całego programu EdO).
Wysokość wsparcia: maks. 150 000 euro.
Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony.
Czas trwania projektu: maks. 18 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
2. Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.
Inicjatywy zgłaszane w tym komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych.
Cel: umożliwienie obywatelom o zróżnicowanych poglądach rzeczywistego udziału – w ramach działań bezpośrednio związanych ze strategiami Unii Europejskiej – w kształtowaniu polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.
W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Termin składania wniosków:
1 września każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/
Kontakt:  
http://europadlaobywateli.pl/kontakt/
Punkt Kontaktowy “Europa dla obywateli” w Polsce
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
T:+48 22 447 61 16 , +48 22 447 61 74
edo@iam.pl


Ważne dotacje na zapewnienie udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityk UE
Wysokość wsparcia maks. 150 000 euro.
Budżet programu 185.468.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja