SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Europa dla obywateli – 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego

185.468.000 euro.
dotacje na zapewnienie udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityk UE
Program oferuje dotacje na projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje nienastawione na zysk (w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego) a także instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze. W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 185.468.000 euro (budżet całego programu EdO).
Wysokość wsparcia: maks. 150 000 euro.
Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony.
Czas trwania projektu: maks. 18 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
2. Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty służące zapewnieniu konkretnego, czynnego udziału obywateli o zróżnicowanych poglądach w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.
Realizowane projekty muszą obejmować co najmniej 2 z następujących rodzajów działań:
– promowanie zaangażowania społecznego i solidarności: działania mogące promować debatę, kampanię w zakresie zagadnień stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w szerszych ramach praw i obowiązków obywateli Unii oraz nawiązywać do europejskiej agendy politycznej i procesu kształtowania polityki;
– gromadzenie opinii: działania mające na celu gromadzenie indywidualnych opinii obywateli, sprzyjające podejściu oddolnemu (w tym wykorzystywaniu serwisów społecznościowych, seminariów internetowych, itp.) i umiejętności korzystania z mediów;
– wolontariat: działania promujące solidarność między obywatelami Unii oraz poza jej granicami.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.
Inicjatywy zgłaszane w tym komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych.
Cele:
– umożliwienie obywatelom o zróżnicowanych poglądach rzeczywistego udziału – w ramach działań bezpośrednio związanych ze strategiami Unii Europejskiej – w kształtowaniu polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu;
– wspieranie projektów promowanych przez transnarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli.
W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Termin składania wniosków:
2 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/
Kontakt:  
http://europadlaobywateli.pl/kontakt/
Punkt Kontaktowy “Europa dla obywateli” w Polsce
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
T:+48 22 447 61 16 , +48 22 447 61 74
edo@iam.pl

Ważne dotacje na zapewnienie udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityk UE
Wysokość wsparcia maks. 150 000 euro.
Budżet programu 185.468.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}