SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Europa dla obywateli – 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego

185.468.000 euro.
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W KSZTAŁTOWANIU POLITYK UE
Program oferuje dotacje na projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje nienastawione na zysk (w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego) a także instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze. W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 185.468.000 euro (budżet całego programu EdO).
Wysokość wsparcia: maks. 150.000 euro.
Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony.
Czas trwania projektu: maks. 18 miesięcy, 1.03 – 31.08 roku następującego po upływie terminu składania wniosku.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
2. Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty służące zapewnieniu konkretnego, czynnego udziału obywateli o zróżnicowanych poglądach w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.
Realizowane projekty muszą obejmować co najmniej 2 z następujących rodzajów działań:
– promowanie zaangażowania społecznego i solidarności: działania mogące promować debatę, kampanię w zakresie zagadnień stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w szerszych ramach praw i obowiązków obywateli Unii oraz nawiązywać do europejskiej agendy politycznej i procesu kształtowania polityki;
– gromadzenie opinii: działania mające na celu gromadzenie indywidualnych opinii obywateli, sprzyjające podejściu oddolnemu (w tym wykorzystywaniu serwisów społecznościowych, seminariów internetowych, itp.) i umiejętności korzystania z mediów;
– wolontariat: działania promujące solidarność między obywatelami Unii oraz poza jej granicami.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.
Inicjatywy zgłaszane w tym komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych.
Cele:
– umożliwienie obywatelom o zróżnicowanych poglądach rzeczywistego udziału – w ramach działań bezpośrednio związanych ze strategiami Unii Europejskiej – w kształtowaniu polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu;
– wspieranie projektów promowanych przez transnarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli.
W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Termin składania wniosków:
1 września 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/
Kontakt:  
http://europadlaobywateli.pl/kontakt/
Punkt Kontaktowy “Europa dla obywateli” w Polsce
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
T:+48 22 447 61 16 , +48 22 447 61 74
edo@iam.pl

Ważne UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W KSZTAŁTOWANIU POLITYK UE
Wysokość wsparcia maks. 150 000 euro.
Budżet programu 185.468.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}