EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE

Kulczyk Foundation

100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne
Program wspiera finansowo realizację projektów infrastrukturalnych, w przypadku których istotą jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych trwałych cech funkcjonalnych. Realizowane projekty muszą dotyczyć następujących kategorii tematycznych: energia, zasoby naturalne i ekologia, wsparcie i opieka medyczna, pomoc socjalna, edukacja i opieka nad dziećmi, mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna, nauka, technika, kultura oraz innowacje społeczne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 100.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł.
Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty infrastrukturalne, czyli takie, w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych trwałych cech funkcjonalnych, dotyczące następujących kategorii tematycznych:
– energia, zasoby naturalne i ekologia,
– wsparcie i opieka medyczna,
– pomoc socjalna,
– edukacja i opieka nad dziećmi,
– mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna,
– nauka,
– technika,
– kultura,
– innowacje społeczne.
Opis:  
Organizatorem programu jest Kulczyk Foundation.
Jeden wnioskodawca może otrzymać jedną dotację w roku kalendarzowym.
Składane wnioski nie mogą dotyczyć programów stypendialnych, organizacji wydarzeń kulturalnych lub sportowych, konferencji, warsztatów a także publikacji.
Granty przyznawane są wyłącznie na projekty infrastrukturalne, to jest takie, w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych.
Termin rozpatrzenia wniosku: ok. 1,5 miesiąca po złożeniu.
Termin składania wniosków:
30 czerwca i 31 grudnia każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://kulczykfoundation.org.pl/
Kontakt:  
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
T: +48 22 522 31 31
office@kulczykfoundation.org.pl

 


Ważne dotacje na małe projekty infrastrukturalne
Wysokość wsparcia maks. 25.000 zł.
Budżet programu 100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja