EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Mistrzowie matematyki

180.000 zł.
dotacje na programy stypendialne dla młodych matematyków
W ramach programu można uzyskać granty na realizację programów stypendialnych związanych z edukacją matematyczną. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową powyżej 1 roku, które zgodnie ze swoim statutem mogą przyznawać stypendia.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 180.000 zł.
Wysokość wsparcia: 2.250 zł/osobę.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa).
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową powyżej 1 roku, które zgodnie ze swoim statutem mogą przyznawać stypendia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Programy stypendialne związane z edukacją matematyczną.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja mBanku.
Beneficjentami Programów stypendialnych dofinansowanych przez mFundację mogą być, w szczególności:
– Dzieci i młodzież szkolna;
– Studenci kierunków matematycznych;
– Doktoranci i młodzi naukowcy.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.mbank.pl/mfundacja/stypendia/
Kontakt:  
Fundacja mBanku
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
skr. Pocztowa 728

 


Ważne dotacje na programy stypendialne dla młodych matematyków
Wysokość wsparcia 2.250 zł/osobę.
Budżet programu 180.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}