NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce

5.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie związane z organizacją mistrzostw świata i Europy oraz pucharu świata w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 5.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 70%.
Wkład własny: min. 30% (środki własne lub pochodzące z innych źródeł).
Czas trwania projektu: 01.01-31.12.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie mistrzostw świata i Europy oraz pucharu świata w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski.
Dotację można przeznaczyć w szczególności na:
1. Wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Pokrycie kosztów organizacji zawodów, określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej.
3.Organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.
4. Zakup medali, pucharów i dyplomów.
5. Zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów.
6. Koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe.
7. Działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.
8. Dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport.
9. Wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu.
Jednostka składająca ofertę w konkursie musi spełniać następujące warunki:
a) przedstawić dokument potwierdzający przyznanie przez właściwą międzynarodową federację sportową organizacji zawodów mistrzowskich;
b) wskazać źródła finansowania oraz określić wnioskowany zakres organizacyjny i finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki;
c) wskazać zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, w tym dostęp do obiektów sportowych spełniających wymogi międzynarodowej federacji zlecającej organizację imprezy;
d) przedstawić szczegółowy projekt zadania zawierający w szczególności określenie rangi zawodów, liczbę uczestników, termin, program i plan logistyczny.
Koszty pośrednie = maks. 10% wysokości sumy kosztów bezpośrednich.
Termin składania wniosków:
Przewidywane terminy składania wniosków:
21 października 2020
5 stycznia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2019-rok/2702,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-z-zakresu-wspierania-.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu
Departament Sportu Wyczynowego
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
dsw@msport.gov.pl
T: (22) 2443 146
F: (22) 2443 256

Ważne DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY
Wysokość wsparcia maks. 70%.
Budżet programu 5.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}