13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Darowizny Polskiej Spółki Gazownictwa

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Celem Programu jest zwiększenie znajomości marki poprzez budowanie świadomości i reputacji oraz nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z grupami interesariuszy, mającymi wpływ na realizację działalności biznesowej Spółki.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (sponsoring)
TAK (darowizny)
Kto może złożyć wniosek ?
Pierwszeństwo w przyznaniu darowizny przysługuje:
– organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego,
– jednostkom organizacyjnym systemu oświaty,
– uczelniom,
– instytutom badawczym,
– osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej prowadzącym działalność kulturalną.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. SPONSORING.
Działania sponsoringowe prowadzone przez Spółkę obejmują główne cztery obszary:
– sponsoring sportu – w tym związków sportowych, stowarzyszeń, sportu dzieci młodzieży, sportu akademickiego oraz inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju fizycznego.
– sponsoring działań związanych z edukacją, obszarem badawczo-rozwojowym, innowacjami, popularyzacją wiedzy i szkolnictwa na różnych poziomach kształcenia.
– sponsoring kultury – wsparcie wydarzeń teatralnych i operowych, festiwali muzycznych, koncertów, imprez kulturalnych, produkcji filmowych, itp.
– sponsoring działań społeczno-historycznych nawiązujących do historii Polski, w tym patriotycznych, służących ogółowi społeczeństwa.
2. DAROWIZNY.
Profesjonalne projekty, realizujące cele związane z:
– wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi,
– sprawami społecznymi. tj. wsparciem osób i organizacji, w ramach pomocy chorym, ubogim itp.,
– nauką i edukacją,
– sportem i zdrowym stylem życia,
– kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego,
– ekologią i ochroną środowiska.
Opis:
Organizatorem programu jest Polska Spółka Gazownictwa.
Cel: zwiększenie znajomości marki poprzez budowanie świadomości i reputacji oraz nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z grupami interesariuszy, mającymi wpływ na realizację działalności biznesowej Spółki.
Średni czas podjęcia aktywności sponsoringowej wynosi ok. 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. Nawiązanie współpracy sponsoringowej poprzedza wnikliwa, indywidualna ocena merytoryczna oraz ekonomiczna każdego projektu. W związku z tym przesłany wniosek powinien zawierać szczegółowe dane pozwalające na analizę kosztów dotarcia do odbiorców, w tym wyczerpujący opis wszystkich działań ATL, BTL i PR.
Wnioski o darowizny należy przesyłać z jak największym wyprzedzeniem przed terminem rozpoczęcia planowanych działań.
Darowizna pieniężna zostaje przekazana Wnioskodawcy w złotych polskich przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy darowizny.
Darowizna w formie rzeczowej, jest ona przyznawana i przekazywana Wnioskodawcy w formie rzeczowej, w wartości rynkowej określonej w złotych polskich na dzień zawarcia umowy, w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy darowizny.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o sponsoringu oraz darowiznach udzielanych przez PSG
Kontakt:
SPONSORING:
email:

DAROWIZNY:
email:

Temat: DOFINANSOWANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

INNE PROGRAMY

Najnowsze