KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

odLOTTOwa jazda

360.000 zł.
dotacje dla projektów aktywności sportowej dzieci i rodzin
Program ma na celu promowanie aktywności fizycznej w postaci jazdy na rowerze. Wsparcie można otrzymać na realizację projektów zgodnych z celami statutowymi organizatorów ze szczególnym ukierunkowaniem na sport i kulturę.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 360.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł., do 100%.
Wkład własny: 0%,
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje non-profit.
2. Podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej.
3. Organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie nastawione na osiąganie zysku.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji ze szczególnym ukierunkowaniem na sport i kulturę.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Cele programu:
– promowanie aktywności fizycznej w postaci jazdy na rowerze,
– promowanie zaangażowania społecznego.
Konkurs składa się z 2 etapów:
Etap 1 – polega na przygotowaniu projektu, na który organizacja chciałaby pozyskać dofinansowanie. Tematyka projektów musi być zgodna z celami statutowymi organizatorów.
Etap 2 – rywalizacja właściwa polega na pokonywaniu kilometrów na rowerze. Każda z organizacji zakwalifikowanych do 2. etapu będzie miała za zadanie zaangażować społeczeństwo (lokalne społeczności) do przyłączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz danej inicjatywy. Organizacje, które osiągną najlepsze wyniki (decyduje liczba przejechanych kilometrów na rowerze) otrzymują nagrody pieniężne w postaci dofinansowania zgłoszonych projektów.
Nagrody:
I miejsce – dotacja w kwocie 100.000 zł,
II miejsce – dotacja w kwocie 80.000 zł,
III miejsce – dotacja w kwocie 60.000 zł,
IV miejsce – dotacja w kwocie 40.000 zł.
V miejsce – dotacja w kwocie 20.000 zł.
+ 3 dodatkowe nagrody dla beneficjentów w wysokości 20.000 zł każda.
Okres realizacji projektów: do 30.11.2020.
Termin składania wniosków:
22 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/
Kontakt:  
http://www.fundacjalotto.pl/kontakt/
odlottowajazda@fundacjalotto.pl

 


Ważne dotacje dla projektów aktywności sportowej dzieci i rodzin
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł., do 85%.
Budżet programu 360.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}