EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Kumulacja aktywności

1.200.000 zł.
dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów
Program umożliwia sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Zajęcia powinny być innowacyjne i atrakcyjne dla osób, które są mało aktywne fizyczne i unikają zajęć wychowania fizycznego. Powinny również zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zgłoszenia mogą przesyłać osoby posiadające doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi, a w szczególności trenerzy lub byli zawodnicy różnych dyscyplin sportu, którzy uzyskali osiągnięcia na poziomie co najmniej medalisty mistrzostw kraju.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.200.000 zł.
Wysokość wsparcia: 24.000 zł. (wynagrodzenie dla prowadzącego).
Wkład własny: 0%
Czas trwania projektu: do 31 maja roku następującego po roku ogłoszenia naboru.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby posiadające doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi, a w szczególności trenerzy lub byli zawodnicy różnych dyscyplin sportu, którzy uzyskali osiągnięcia na poziomie co najmniej medalisty mistrzostw kraju.
Zgłaszający musi być osobą fizyczną, pełnoletnią, niekaraną i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Organizacja zajęć sportowych, obejmujących co najmniej 48 spotkań szkoleniowych z młodzieżą w wieku 11-15 lat.
Zajęcia sportowe realizowane na podstawie autorskich scenariuszy:
– muszą być kierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat, o różnych predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo,
– muszą być nieodpłatne dla uczestników,
– nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych programów (np. SKS),
– mają podnosić sprawność fizyczną młodzieży i zawierać elementy ćwiczeń gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Pełna nazwa programu: „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”.
Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Program składa się z 2 części:
1. Konkursowej – mającej na celu wybór w drodze konkursu maks. 50 najlepszych autorskich scenariuszy zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat.
2. Realizacyjnej – polegającej na przeprowadzeniu zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat, oraz akcji edukacyjnej dla rodziców młodzieży w wieku 11-15 lat.
Zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach, g. zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie rozłożone w okresie pomiędzy 2.09.2019 a 31.05.2020, średnio 2 x w tygodniu.
Pojedyncze zajęcia powinny trwać nie krócej niż 90 minut.
Grupa w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna liczyć nie mniej niż 20 osób.
Termin składania wniosków:
19 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/
Kontakt:  
http://www.fundacjalotto.pl/kontakt/
fundacjaaktywności@fundacjalotto.pl
lczujkowska@fundacjalotto.pl

 


Ważne dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów
Wysokość wsparcia 24.000 zł.
Budżet programu 1.200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}