INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ZDROWIE

POPC 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

30.000.000 zł.
DOTACJE NA E-USŁUGI PUBLICZNE
Celem konkursu jest wsparcie tworzenia lub rozwoju e-usług publicznych (A2B, A2C). Jest on przeznaczony dla instytucji państwowych, które mogą tworzyć partnerstwa projektowe z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub uczelniami.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 30.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 100%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych = 50.000.000 euro.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: zakończenie nie później niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy/porozumienia o dofinansowaniu.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki administracji rządowej.
2. Podmioty podległe jednostkom administracji rządowej.
3. Podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej.
4. Sądy i jednostki prokuratury.
5. Partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.
6. Partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C).
Opis:  
Organizatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Cel: poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną.
Wnioskodawca musi posiadać aktywną skrzynkę podawczą na ePUAP oraz adresy e-mail wskazane we wniosku o dofinansowanie.
Termin składania wniosków:
15 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1657-wydluzenie-terminu-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-nr-popc-02-01-00-ip-01-00-013-19?fbclid=IwAR1eE0lYiHtY9mauG-7-wp6Iedzxf68YdYIMAvink2tGr83jqX3efG-2C1o
Kontakt:  
https://cppc.gov.pl/kontakt/
konkurs2.1-pytania@cppc.gov.pl

Ważne DOTACJE NA E-USŁUGI PUBLICZNE
Wysokość wsparcia do 100%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych = 50.000.000 euro.
Budżet programu 30.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

INNE PROGRAMY - INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}